VZO Veliki Grđevac

Dobrovoljno vatrogasno društvo Veliki Grđevac - Vatrogastvo u Velikom Grđevcu

Vatrogastvo na području Velikog Grđevca nesumnjivo postoji već dugi niz godina. Na žalost u Grđevcu nisu sačuvani dokumenti koji bi nam to potvrdili. Zbog toga se je, sve do neki dan, u svim vatrogasnim krugovima (od DVD-a, VZŽ do HVZ), 1922. godina spominjala kao godina osnutka DVD Veliki Grđevac. Iz Varaždina nam se javio Prim. dr. GUSTAV PIASEK, sin utemeljitelja društva iz tridesetih godina STJEPANA PIASEKA, i naveo nas na put da dođemo do dokumenta iz kojeg ćemo nešto više saznati o nastanku društva. Zaista, u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu pronašli smo PRAVILA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA VELIKI GRĐEVAC usvojena 1. siječnja 1901. godine, a odobrila ih je ZEMALJSKA VLADA KRALJEVSTVA HRVATSKE, SLAVONIJE I DALMACIJE, Odjel za unutarnje poslove, Zagreb, 7. studena 1902.

Posve je sigurno da je vatrogastvo na području Grđevca nastalo i prije ovog datuma, jer ako ništa drugo, netko je morao pripremiti ova pravila i sastanak na kojem su ona donesena . Slobodno možemo reći da vatrogastvo u Velikom Grđevcu nastaje već krajem XIX. stoljeća.
Početak rada društva karakterizira nastojanje za omasovljenjem članstva, materijalnim jačanjem i što boljom organizacijom. Rad društva stagnira za vrijeme I. svjetskog rata jer većina članova odlazi u razne vojne postrojbe, a oprema se koristi u vojne svrhe. Iza rata ponovno se pokreću razne vatrogasne aktivnosti pa se vjerojatno zato 1922. godina smatrala godinom nastanka društva. Procvat društva dolazi s tridesetim godinama prošlog stoljeća kada intenzivnu brigu o društvu (održavanje, financiranje) preuzima STJEPAN PIASEK i tvrtka Piasek-Pavlović.

«Oko godine 1932/33. zamislilo se osnovati pomladak DVD učlanjivanjem muške školske djece. Briga i organizacija toga povjerena je Mati Korenu. Ubrzo je to bilo obustavljeno zbog jakog protivljenja tadašnjih pristalica jugo-stranke»

VZO Veliki Grđevac

II. svjetski rat donio je opet stagnaciju u radu. Pri tom je nestala i sva dokumentacija društva, a mnogi su vatrogasci morali vratiti dobivene kolajne i odlikovanja. Početkom rata DVD Veliki Grđevac pripada Dobrovoljnoj vatrogasnoj župi Grubišno Polje. U godinama poslije rata društvo se financira organiziranjem zabava, članarinom i posudbinama od Poljoprivredne zadruge i mještana. Nabavljana je potrebna oprema, izrađena su kola za prijevoz štrcaljke, kupljena ručna sirena (1952), izvršen je popravak kapelice Sv. Florijana koja je tada krasila raskrižje cesta Bjelovar-Daruvar-Grubišno Polje. Počele su i pripreme za izgradnju vatrogasnog doma (rušenje i prijevoz hrastova iz Zdenačkog Gaja). Društvo je već tada bilo pretplaćeno na vatrogasni vjesnik «Suvremeno vatrogastvo» pa su članovi mogli pratiti nova dostignuća u vatrogastvu. Iz statističkih podataka (1947.) saznajemo da u Velikom Grđevcu ima 1865 stanovnika, zgrada zidanih 330, drvenih 685, pokritih slamom 230, crijepom 785, da su 2 tvornice, 1 veliko skladište, 2 pilane, 1 mlin, 2000 jutara guste šume. Pedesete godine u znaku su priprema i gradnje vatrogasnog doma:

24. 9. 1954. - izdana je dozvola za izgradnju vatrogasnog doma
17. 5. 1955. - potpisan je ugovor o izgradnji doma sa zidarskim majstorom STEVOM STANKIĆEM iz Pavlovca te se je krenulo u izgradnju vatrogasnog doma. 1958. kupljen je novi agregat SAVICA.
Pedesetih godina na području općine Veliki Grđevac osnovan je i djeluje VATROGASNI ODBOR OPĆINE sa šest DVD-a:

- DVD Veliki Grđevac
- DVD Dražica
- DVD Doljnja Kovačica
- DVD Pavlovac
- DVD Gornja Kovačica
- DVD Velika Jasenovača

U ranim šezdesetim godinama društvo ponovo dolazi u krizu. Promijenilo se je nekoliko predsjednika koji nisu uspjeli organizirati društvo. Na okupu ga drži FERKO TOT – tajnik i spremištar.

1963. godine društvo dobiva novu električnu sirenu.
Od tada je u društvu došlo do značajnog preokreta i počelo se je s intenzivnim radom. Od vojske je 1967. dobiven kamion-cisterna DODŽ na kojeg Ferko Tot i Ivan Cunft montiraju pumpu Savicu, no to radi tek par godina. Društvo iza toga ostaje bez sredstava za gašenje pa su se počela prikupljati sredstva za kupovinu nove auto-cisterne. Organizirane su zabave, prodavane zahvalnice za dobrovoljne priloge, pa je uz donaciju Šumarije, Ugostiteljskog poduzeća, Veterinarske stanice, OOSSRN (Socijalistički savez) i uz pomoć Općine Grubišno Polje, kupljeno vatrogasno navalno vozilo. Poslije servisa, tehničkog pregleda, registracije i instruktaže 19. kolovoza 1973. svečano je preuzeta nova auto-cisterna. Iste godine DRAGO ŽIVKO, JOZO ŽUNAC i MARIJAN ERI, kasnije zapovjednici (1976-1979), pohađaju vatrogasni tečaj u Zagrebu. Poslije toga dolazi do intenzivnih priprema i vježbi vatrogasaca o čemu se brižljivo i savjesno vodi dokumentacija.

1979. na domu se izrađuju novi metalni prozori i vrata. Vozilo i spremište preuzima STEVO LUŽANIĆ, a zapovjedništvo ŠANDOR ČIČAK kojega 1980. preuzima MIRKO KOVAČIĆ, a 1988. IVO GAZDIĆ. Tih godina predsjednik je BRANKO PRESPLJANIN, a tajnik STEVO HALAUŠ. TIO – tvornica industrijske opreme pomaže DVD-u izgradnjom metalnog tornja za električnu sirenu. Sedamdesetih i osamdesetih godina održano je mnogo vježbi u suradnji s vojskom, civilnom zaštitom i teritorijalnom obranom, a svake godine su bile opsežne vježbe NNNI (Ništa nas ne smije iznenaditi). Redovito se, pa i dan danas, organiziraju dežurstva vatrogasaca i vozača za vrijeme žetve. Na vatrogasnom domu se izrađuje fasada, cijevi za odvod krovnih voda, a dio garaže iznajmljen je za smještaj sanitetskog vozila, Doma zdravlja.

1987. - proširuju se garažna vrata

1988. - priprema se teren i asfaltira prostor ispred doma
- uređuju se pristupi vodocrpilištima

1989. osniva se SIZ (Samoupravna interesna zajednica) protupožarne zaštite Grubišno Polje no ona značajno ne doprinosi vatrogastvu Velikog Grđevca.

12. 11. 1990. raspadom Jugoslavije vatrogastvo prelazi na ratni raspored, a 4. 5.- FLORIJANOVO ponovo se počinje slaviti kao DAN VATROGASTVA.

25. 7. 1993. na teritoriju općine Veliki Grđevac osniva se VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE.

U to vrijeme betoniraju se garaže, prekriva se dom i uređuje krovište te izrađuje gromobranska instalacija.

1997. - obnavljaju se i izoliraju stropovi
- uvodi se plin i
- centralno grijanje
- prilazi se izgradnji nove garaže

VZO Veliki Grđevac

Valja napomenuti da su materijal za garažu dali sponzori, da su majstori radili besplatno, da su radnu snagu dali vatrogasci, a hranu za veće akcije priredile domaćice Velikog Grđevca.

1998. Prostorije stana u domu preuređuju se u poslovne prostorije VZO i DVD-a te kuhinju da bi se dom mogao iznajmljivati za različite prigode.

Od 1997. DAMIR ŠTEFULINAC preuzima rad s vatrogasnom mladeži koja postiže značajne uspjehe (jedno do dva prva mjesta) na ŽUPANIJSKIM VATROGASNIM SUSRETIMA MLADEŽI u Daruvaru, Garešničkom Brestovcu, Velikim Zdencima, Hercegovcu, Utiskanima. Počelo se je i s redovitim godišnjim skupštinama vatrogasne mladeži.

2001. godine pod predsijedavanjem Josipa Cente godine nastavljeno je s dogradnjom u uređenjem sanitarnog čvora te preuređenja vodovoda i kanalizacije. Ponovno se kreči unutrašnjost doma, mijenja stara električna instalacija, i obnavlja vanjska fasada. Značajno je postavljanje daljinskog (telefonskog) uključivanja sirene, pri čemu se ona može uključiti s bilo kojeg mjesta

VZO Veliki Grđevac

2011. godine DVD-om Veliki Grđevac predsjedava Marijan Petak, tajnik je Ivan Koščević, blagajnik Darko Horvat, zapovjednik Božidar Gazdić. Društvo nastavlja tradiciju obiležavanja dana zaštitnika vatrogasaca Sv. Florijana, DVD nabavlja dva klimatizacijska uređaja na vatrogasni dom, Općina Veliki Grđevac donirala je sredstva za nabavku novog vatrogasnog kombi vozila.

Dana 28.05. 2011. DVD Veliki Grđevac obilježava 110-u obljetnicu osnutka.

Kao većina društava, i naše je kroz sve to vrijeme imalo svoje padove i uspone na svim pravcima svoga djelovanja, uvijek se moralo snalaziti za sredstva i tražiti pomoć te dokazivati svoj dobrovoljački i humanitarni rad i potrebu potpore sredine čiju imovinu i živote štiti i spašava, često i u najtežim uvjetima. Uz sve poteškoće valja nam i dalje razvijati vatrogastvo, tehniku modernizirati, ljudstvo omasoviti, a od opasnosti neka nas i dalje štiti naš zaštitnik Sveti Florijan.

VZO Veliki Grđevac danas

VZO Veliki Grđevac

Vatrogasna zajednica Općine Veliki Grđevac koja u svom sastavu ima 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava: DVD Veliki Grđevac, DVD Donja Kovačica, DVD Dražica, DVD Gornja Kovačica, DVD Mala Pisanica i DVD Pavlovac. Godinu 2023. godinu pamtit će kao vrlo aktivnu i to na svim poljima. Interveniralo se, slavilo, educiralo, ali se i nabavljala oprema u okviru mogućnosti, jer potrebe su daleko veće. Specijalizaciju za gašenje otvorenih i šumskih požara uspješno je prošlo i završilo 2 vatrogasaca.

VZO Općine Veliki Grđevac ove je godine nastavila sa edukacijama tako da su u suradnji sa VZ Daruvar održali 2 tečaja za zvanje vatrogasac i specijalizaciju spašavanja u tehničkim intervencijama.

Vatrogasna zajednica Općine Veliki Grđevac u 2023. godini bilježi 37 intervencije. Od toga, 2 požara otvorenog prostora, 2 požara gospodarskih objekata i 33 tehničkih intervencija. Što se tiče tehničkih intervencija gotovo su sve bile zbog nastalih šteta uslijed olujnog nevremena.

Ove je godine obilježeno 30 godina rada i djelovanja VZO Veliki Grđevac gdje nam je uz brojne drage goste bio i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucakovć,te je bio i kum zastavi naše zajednice. Tom prilikom smo se sjetili i naših umrlih dužnosnika u zajednici obišli njihove grobove , položili cvijeće i zapalili svijeće te prisustvovali svetoj misi.

Blagdan zaštitnika vatrogasaca Sv. Florijana, velikogrđevački su vatrogasci obilježili Svetom misom u i druženjem poslije mise. Održali smo i vježbu u OŠ Mato Lovrak u suradnji sa centrom 112 i OŠ Mato Lovrak djeca su tom prilikom iz prve ruke saznali kako to izgleda kad vatrogasci gase požar i koliko je opasno igrati se s vatrom.  Održana je i smotra opreme, te vježbu gašenja i spašavanja unesrećene osobe u mjestu Pavlovac u kojoj su sudjelovali članovi svih šest dobrovoljnih vatrogasnih društava,JVP Grubišno Polje i JVP Daruvar. Ove godine smo imali i značajnije ulaganje u  vatrogasna vozila,tako je općina kupila dva vozila jedno navalno za DVD Donja Kovačica i auto cisternu za DVD Pavlovac. Ovom prigodom se zahvaljujemo i Načelniku općine na razumijevanju potreba u vatrogastvu. I iduće godine nastavljamo sa opremanjem ostalih DVD-a na području naše zajednice.

Promicanje vatrogastva VZO Veliki Grđevac nastavila je i s početkom školske godine. U suradnji s OŠ Mato Lovrak i ove školske godine je nastavljena izvan nastavna aktivnost MALI VATROGASAC. Cilj je motivirati najmlađe za ovo zanimanje,  uključiti zainteresirane u juniorske natjecateljske ekipe i tako od najmanjih nogu sudjelovati u edukaciji i odgoju budućih vatrogasaca.

Podizanje svijesti o važnosti i ulozi vatrogastva u zajednici, posebno kod najmlađih, velikogrđevački vatrogasci smatraju jedno od svojih prioritetnih zadaća, zato su zahvalni i ponosni na dobru suradnju s Općinom, OŠ „Mato Lovrak“ i DV „Slatki Potok“.

Uz vatrogasni pozdrav vatru gasi brata spasi, svim stanovnicima općine Veliki Grđevac žele mirne i blagoslovljene božićne blagdane, te sretnu i uspješnu 2024 godinu.

DVD Dražica

DVD Dražica osnovano je 1932. godine od kada neprestano djeluje i obavlja svoju temeljnu zadaću a to je zaštita ljudi i materijalnih dobara od požara. U novije vrijeme velika važnost polaže se na obuku mlađeg članstva i protupožarnu preventivu. DVD Dražica je kao i u ostalim manjim mjestima naše Općine jedini organizirani oblik mještana. Temelj društva su 15-tak uglavnom mlađih aktivnih članova a ostalo članstvo su uglavnom počasni članovi.

VZO Veliki Grđevac

DVD Donja Kovačica

Društvo ja osnovano 13. kolovoza 1955. godine. Inicijatori za njegovo osnivanje bili su Vranar Slavko iz Velikog Grđevca koji je tada obnašao funkciju predsjednika Vatrogasnog Saveza općine Veliki Grđevac i Hanževački Luka iz Donje Kovačice koji je bio na položaju prvog brigadira DVD-a. Tada je društvo brojalo 15 članova.

Godine 1957. društvo nabavlja prvi vatrogasni aparat „ SAVICA“.

Godine 1977. kupuje se vučna vatrogasna cisterna „CREINA“ kapaciteta 3000 l te se uspostavlja toranj i vatrogasna sirena.

Godine 2009. društvo kupuje vatrogasno kamionsko vozilo „TAM5500“ . Iste godine proširuje se spremište za vatrogasno vozilo, te se preuređuje spremište za cisternu.

Kroz razne tečajeve i seminare društvo je tijekom vremena dosta radilo i na izobrazbi svojih članova, tako da sada društvo ima:

- 6 dočasnika prve klase
- 2 dočasnika
- 8 vatrogasaca prve klase
- 9 osoba sa činom vatrogasca

Trenutno društvo čine 67 članova od kojih je 15 članova vatrogasne mladeži, 6 počasnih članova, te 46 operativnih članova.

VZO Veliki Grđevac
 
  Zajednica Općine Veliki Grđevac - Sve