Lovačko društvo "Fazan" Pavlovac broji 27 članova, a lovom i brigom o lovištu pokriva 2200 hektara.

Aktivno su obnavljali čeke, hranilišta, obilazili lovišta, vodili brigu o uzgoju divljači i zaštiti prirode. Tijekom cijele godine vode brigu i o lovnogospodarskim resursima, a u svrhu suzbijanja širenja afričke svinjske kuge.

Svake godine uspješno surađuju s Općinom Veliki Grđevac, gdje se rado odazivaju na sudjelovanja u pripremi gastronomske ponude našeg kraja vezano za manifestacije Lovrakovi dani kulture i Velikogrđevačka Komušana.

 
  Zajednica Općine Veliki Grđevac - Sve