Povijest

Centar za pomoć i njegu u Općini veliki Grđevac

Program je ostvaren u suradnji sa Ministarstvom branitelja i međugeneracijske solidarnosti Bjelovarsko-bilogorske županije, zbog izuzetno velikog broja osoba lošeg zdravstvenog stanja, starije životne dobi, koje žive u samačkim domaćinstvima, dislocirani , sa ispod prosječnim prihodima, pa čak i bez prihoda.

Usluge Centra za pomoć i njegu u Općini veliki Grđevac od početka rada pod ovim nazivom 2012. godine koristi 195 korisnika starije životne dobi i desetak mlađih osoba koje su zbog utvrđenih , zdravstvenih i ostalih tegoba, također uzeti na skrbljenje. U programu je 148 žena i 57 muškaraca. 105 osoba žive sami, a 100 je u zajednici sa supružnikom ili nekom drugom osobom. 17 osoba je izrazito lošeg zdravlja, 173 osobe su lošeg zdravstvenog stanja, a svega 15 osoba je dobrog, prihvatljivog zdravlja (naravno, u skladu sa njihovim godinama ). 180 osoba ima svako-mjesečni prihod, a 25 osoba nema redoviti prihod . Nad-polovična većina ima prihod niži od 1000,00 kn., tako da su u vrlo nezavidnoj situaciji. U najgorem položaju su oni koji nemaju skrbnika, jer se nemaju na koga pozvati u kriznoj, financijskoj ili drugoj situaciji. Tada se obično javljaju nama, općini Veliki Grđevac ili socijalnoj ispostavi Grubišno Polje.

Uvođenjem službe skrbljenja o potrebnima osobama, poboljšali smo kvalitetu življenja većini naših korisnika usluga. Kako smo Općina sa većinskim, starijim domicilnim stanovništvom, broj korisnika potrebnih usluga još uvijek se ne smanjuje. Stalno imamo nove, potrebne korisnike koji traže pomoć zbog nemoći i sve lošijeg zdravlja , pa im to i omogućujemo čim se ukaže upražnjeno mjesto.

Našu službu sačinjavaju : 1. medicinska sestra, 8. geronto-domaćica, 2. pomoćna radnika i 1. ravnatelj centra.

Naša medicinska sestra obiđe svakog radnog dana od 16 do 20 osoba. Sve veća potreba je za njezinim uslugama, jer su korisnici usluga sve lošijeg zdravlja. Mjeri im tlak i šećer u krvi, savjetuje kako pravilno liječiti bolesti koje imaju te kontaktira sa liječnicima. Desetak korisnika je polu-pokretno, pa im je potrebno kupanje, presvlačenje, kuhanje, briga o higijeni i naravno razgovor, u svrhu prevladavanja osamljenosti.

Obično, jednom tjedno, a kod potrebnih korisnika i više puta, geronto-domaćice odrađuju usluge koje oni nisu u stanju sami obaviti zbog svojih zdravstvenih tegoba. Ujedno im dovoze potrebne namirnice i lijekove. Mnogo puta, u kriznim zdravstvenim situacijama naših korisnika, posreduju sa hitnom službom, kako bi žurnim obavještavanjem i prvom pomoći kod unesrećene osobe, pomogle da se osobe što prije zbrinu.

Ovisno o sezoni, (godišnjem dobu) , pomoćni radnici odrađuju svoje usluge. Tako ljeti kose travu, saniraju manje kvarove. U suradnji sa javnim radovima odrađuju i veće sanacije ( naravno u skladu sa financijskom mogućnosti naše općine ), zimi čiste snijeg, cijepaju drva, i odrađuju mnoge radnje koje korisnici usluga ne mogu napraviti, a važne su im za normalan život.

Naša tri bolnička kreveta stalno su u posudbi kod najteže bolesnih korisnika, kako bi im se olakšalo ležanje i liječenje. Krevete nam je nabavio velečasni Mladen Benko, a već tradicionalno nam pomaže za blagdane nabavljajući lučice, (male svjećice) za izradu Božićnih ukrasa.

I ove godine smo radno učestvovali na sajmu kreativnosti. Ujedno smo izlagali i svoje suvenire sa različitim motivima, te radove korisnika usluga centra za pomoć i njegu. Uspjeli smo zainteresirati desetak korisnika za takav vid suradnje, tako da redovito svake godine izlažemo i njihove rukotvorine, a slijedeću godinu ćemo ih dovesti da sudjeluju u prezentaciji svojih radova na sajmu kreativnosti.

OŠ Mato Lovrak i dječji vrtić Tratinčica , su nam postali nezaobilazni, stalni suradnici u izradi blagdanskih čestitaka našim korisnicima usluga. Tu moram naglasiti da je velikim zalaganjem pojedinih učitelja, kod djece svih uzrasta, probuđena svijest o potrebi poštivanja i pomaganja osoba starije životne dobi. Za dane kruha već tradicionalno dobivamo sav višak pekarskih proizvoda koji se ne pojede u školi, pa na taj način smo u mogućnosti obradovati nekim pekarskim proizvodom ili kolačem i siromašne osobe, koje rijetko imaju takovu poslasticu na svom stolu.

Suradnja sa umirovljenicima sve je bolja. Sve više se poštujemo i surađujemo. Tako ćemo nastojati ubuduće organizirati i zajednička druženja sa takmičenjem i zabavljanjem, uostalom, većina su korisnici naših usluga. Usuđujem se reći da je suradnja sa svim udrugama i većinom mještana, znatno poboljšana.

I dalje kroz godinu redovno prosljeđujemo sav dobar, polovan namještaj, polovnu robu, bijelu tehniku; ukratko, sve ispravno što dobijemo od plemenitih osoba, spremnih i na taj način nekomu pomoći.

2012.godine smo preko UDVDR RH ogranka Veliki Grđevac uspjeli podijeliti preko 600 kg raznih odjevnih predmeta najpotrebnijim osobama.

2012.godine, u suradnji sa općinom Veliki Grđevac i crvenim križem Grubišno Polje, obradovali smo 41-dnog najpotrebnijeg korisnika, poklonivši im paket prehrambenih potrepština, a svi ostali naši korisnici će već tradicionalno dobiti simboličan, skroman paket od Općine Veliki Grđevac, sa kalendarom i špecerajem za blagdane. Od Centra za pomoć i njegu također će svi korisnici usluga iz programa dobiti prigodne poklone koje smo sami izrađivali za blagdane . Konstantno im pomažemo u ostvarivanju raznih prava, mijenjanju dokumenata i slično.

Sam program je dobar i sve više potreban u novo-nastalim situacijama življenja naših starijih, sve više bolesnih mještana.

Financijska sredstva za kvalitetno funkcioniranje programa su sve manja, zbog opće financijske krize, tako da je sve teže odrađivati kvalitetnu skrb potrebnim osobama. Naplaćivanje usluga osobama koje su u mogućnosti platiti uslugu, još uvijek nije realizirano, a i osoba koje su u mogućnosti platiti uslugu je vrlo malo, tako da ne bi značajno financijski pomogli programu.

Potreba za staračkim domovima ili za udomljenjem potrebnih osoba, je sve više, a istovremeno je sve manje osoba koje bi si mogle platiti takovu uslugu. Dakle, usuđujem se reći da je budućnost kvalitetnog doživljavanja starijih osoba dosta neizvjesna.

Jedan od planova za budućnost korisnika usluga iz programa je i otvaranje dnevnog boravka u Centru za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac za sve one osobe koje će izraziti želju za takav način suradnje , a po uzoru na već postojeće dnevne boravke u općinama iz naše županije.

I na kraju ; ipak se iskreno nadam razumijevanju svih osoba koje rade u institucijama za skrb o potrebnim osobama, da će zajedno sa nama dati sve od sebe kako bi se briga za stare i nemoćne osobe i dalje nastavila na radost korisnika usluga: > Centra za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac. ,< kao i u svim ostalim mjestima gdje takova skrb već postoji.

Danas

Centar za pomoć i njegu u Općini veliki Grđevac

U 2023. godinu uz pomoć Županije i projektima Evropskog socijalnog fonda, odradili smo tri važna projekta za naše mještane Općine Veliki Grđevac i to su : Za žene Bjelovarsko-bilogorske županije „ ZAŽELI – Faza - III “, gdje je radilo 8 mještanki sa područja naše Općine i skrbilo se o 48 kućanstava ( projekt trajao šest mjeseci ); zatim „ Bilogorski puteljak

svjetlosti “, projekat iz suradnje naše Općine i LAGa- Sjeverna Bilogora, gdje je radilo 11 mještanki sa područja naše Općine i skrbilo se o 44 kućanstva, ( projekat trajao 2. godine ) i „ Boravak za starije osobe “,gdje su radile 2 osobe također sa područja naše Općine i imale 42. osobe korisnika dnevnog boravka, ( projekat trajao dvije godine).

Po završetku projekata, došli smo u situaciju da više nismo mogli kvalitetno odrađivati usluge svim korisnicima koji su ušli u projekte kao osobe u potrebi, zbog malog broja djelatnika „ Centra za pomoć i njegu “, ( dvije geronto-domaćice i jedan pomoćni radnik ). Novi problem se ukazao sa Boravkom za starije osobe. Naime, u ostvarenju projekta je navedeno da se boravak ne smije zatvoriti pet godina od ostvarenja projekta, u protivnom bi izgubili dobiveno vozilo za potrebe prijevoza dislociranih korisnika na radionice i ostale potrebe, kao i novo-dobiveni ostali inventar za potrebe korisnika Boravaka.

U razgovoru sa g. načelnikom i Općinskim čelnicima o tom problemu, dogovoreno je da jedna osoba iz Boravka radi u „ Centru za pomoć i njegu “, a da u Boravku ostane jedna zaposlenica, dok se ne ostvari ponovo koji projekat iz takovog ili sličnog fonda. Pratit ćemo natječaje ministarstva iz tog područja i opet se kandidirati za nove projekte, ili za eventualne nastavke projekata.

Za nadati se da će i ostali projekti doživjeti svoj nastavak u dužem periodu, kao što je i rečeno od strane vlade, pa bi tako opet mogli kvalitetno odrađivati sve potrebne usluge našim mještanima i ponuditi nove mogućnosti u radu Boravka za starije osobe, te zaposliti žene iz ranjive skupine teže zapošljivih osoba, kojih je popriličan broj na našem zavodu za zapošljavanje.

Po statističkim izvješćima vidljivo je da po mjestima naše i ostalih Općina ima sve više osoba starijih od 65.godina koje žive bez djece ili skrbnika, često dislociranih, sa različitim zdravstvenim i ostalim poteškoćama i što je najgore, sa vrlo malim prihodima, a tako i mogućnostima. Predblagdansko dobivanje paketa hrane od naše Općine ili nekih drugih potrepština ( iz samih projekata ), većini mnogo znači i zahvalni su na tome. Često se javljaju u Općinu, nama ili svećeniku za pomoć. Hvala Bogu, naša Općina, župa i mi konstantno brinemo o njima ( prema svojim mogućnostima ), i nadam se da će tih mogućnosti i pojedinaca spremnih pomoći biti i dalje.

Evo, približavaju se veliki blagdani i po svim pokazateljima sve veće siromaštvo jednog dijela naših mještana, pa apeliram na sve Vas, koji ste u mogućnosti, da ne zaboravite svoje mještane iz svog susjedstva, kako bi i njima blagdani bili ljepši i radosniji, dom topliji i veseliji uz radost druženja i darivanja.

Iz četrnaest godina postojanja „ Centra za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac “, vjerujem da znadete sve aktivnosti tog plemenitog i humanog posla, kao i zasluge svih djelatnika koji su bili zaposleni u toj službi i onih koji i danas rade na tom poslu kroz tolike godine, na različitim manifestacijama i događanjima u našem Općinskom mjestu. Moglo bi biti i bolje, ali za to je potrebna veća želja za suradnjom i pomaganjem svih žitelja naše Općine.

Ja sam ponosan. Mnogo ranije od drugih Općina uvidjeli smo potrebe naših mještana i ostvarili pomaganja, a to je zapravo obaveza čovječanstva, briga za svakog čovjeka, da se pomaže osobama u potrebi, bilo da su starci ili djeca, siromašni ili bogati, kako bi se lakše, bolje i dostojanstvenije živjelo, u skladu sa 21.stoljećem i modernim tehnologijama.

Poštovani mještani Općine Veliki Grđevac i šire, zahvaljujem svima Vama, osobama sa kojima surađujemo i ostvarujemo boljitak naših žitelja, kao i onima koji će se ubuduće odlučiti na takovu suradnju , kako bi smo postali još poželjnije mjesto za život u našoj Domovini Hrvatskoj.

U nadi ostvarenja svega što sam napisao, još bolje suradnje, novih projekata i nesebičnosti, najsrdačnije Vas pozdravljam.

 

Ravnatelj „ Centra za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac “
Željko Vincek

 

  Preuzmite dokumente

 
 
  Zajednica Općine Veliki Grđevac - Sve