Izjava o pristupačnosti Općina Veliki Grđevac nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Općine Veliki Grđevac koje se nalazi na adresi https://www.veliki-grdjevac.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Općine Veliki Grđevac https://www.veliki-grdjevac.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Fotografije. Nekoliko slika ne koristi prikladan tekstualni naziv (alt atribut). Preporuka je za određene slike koristiti prikladan opis.
Slike. Koristi se tekst u obliku slika u manjem dijelu stranicu, te je preporuka je slikama dodati opis, te tekst ispisivati u HTML-u.
Podcrtavanje. Dio poveznica nije podcrtan, koristiti dodatne oznake poput podcrtavanja ili sučelje u desnom kutu za podcrtavanje poveznica

Općina Veliki Grđevac radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 27. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Veliki Grđevac.

Izjava je zadnji put preispitana 27. listopada 2020. Općina Veliki Grđevac redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Veliki Grđevac.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Općine Veliki Grđevac korisnici mogu uputiti na:
Adresa: Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: +385 43 461 666
E mail: opcina@veliki-grdjevac.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

  Uvjeti - Sve