Općinski načelnik

Tomislav Pavlečić

Sjedište
Veliki Grđevac

Adresa
Trg Mate Lovraka 3

Telefon
043/461-666 ; 043/461-609

Fax
043/443-147

E-mail
nacelnik@veliki-grdjevac.hr

  Tijela općine - Sve