Kapelica Sv. Florijana

 

U cintoru Župne crkve 1970. godine uređena je kapelica sv. Florijana, građevina s jednim oltarićem. Još se davne 1873. godine spominje slika sv. Florijana. Današnja kapelica nasljednica je toga objekta iz 1873. godine.

 

Kapelica Presvetoga Trojstva u Zrinskoj

 
Kapelica Presvetoga Trojstva u Zrinskoj

Stara drvena kapelica u Zrinskoj podignuta je 1910 godine, posjeduje oltar i zvono, Obnovljena je 1960. godine.

 

Pravoslavna kapela sv. Ane u Zrinjanskim brdima

 
Pravoslavna kapela sv. Ane u Zrinjanskim brdima

Filijalna kapela velikogrđevačke parohije u Zrinjanskim brdima sagrađena je 1880.g. Istu je u svom vinogradu podigla gđa Ana, supruga velikogrđevačkog trgovca Atanasija Dobrovića. U nju je kao hramovnu ikonu postavila ikonu sv. Ane, majke sv. Bogorodice, i tako je kapela ponijela njezino ime. Gospođa Ana umrla je 1902. godine a njezinu zadužbinu održavao je njezin sin Anastas (Tane) i dao joj konačnoga patrona. Kapela je posvećena proroku sv. Amosu.

 

Kapelica Sv.Ane u Gornjoj Kovačici

 
Kapelica Sv.Ane u Gornjoj Kovačici

Zidanu kapelicu sv. Ane s tornjićem i jednim zvonom, podigli su vjernici 1936. godine. Izvana je obnovljena 1995./96. godine.

 

Sveti Georgije u Gornjoj Kovačici

 
Sveti Georgije u Gornjoj Kovačici

Na ovoj lokaciji u Gornjoj Kovačici (raskrižje prema Velikoj Pisanici) nekada davno održavala se bogoslužja za vjernike pravoslavne vjeroispovjesti gdje je, prema sjećanjima ljudi postojala i kako navode, čudotvorna ikona.
Za ovo, za mnoge žitelje, osobito mjesto, vezane su mnoge legende koje se još i dan danas usmenom predajom prenose s koljena na koljeno.

 

Katolička kapelica sv. Petra i Pavla u Pavlovcu

 
Katolička kapelica sv. Petra i Pavla u Pavlovcu

Pavlovac je staro naselje koje je od početka pripadalo župi Veliki Grđevac.
1912. godine mještani su podigli kapelicu u čast sv. Petra i Pavla. To je jednobrodna građevina sa zvonikom iznad glavnog pročelja i jednim zvonom koja je obnavljana u više navrata 1968., 1993., i 1994.g.

 

Kapelica Sv. Ivana Krstitelja u Maloj Pisanici

 
Kapelica Sv. Ivana Krstitelja u Maloj Pisanici

Kapelica sv. Ivana Krstitelja podignuta je 1934. godine. To je zidana građevina s malim tornjem iznad glavnoga pročelja. U kapelici se nalazi oltar a u zvoniku zvono. Kapelica je obnovljena 1968. i 1996. godine.

 

Kapela sv. Marije Magdaline u Donjoj Kovačici

 
Kapela sv. Marije Magdaline u Donjoj Kovačici

Filijalna kapela sv. Marije Magdaline u Donjoj Kovačici je brvnara 1763. godine. Ikonostas Gerasimova-Moskovitera ima zapis na prestonoj Bogorodičnoj ikoni iz 1724. godine a koji je izuzetno lijep i vrijedan ikonostas. Od slikara se spominje 1769. godine I.Bratanović. Restauratorski Zavod u Zagrebu samoinicijativno je izvršio obnovu krova postavljanjem nove šindre. Jedan dio ikone je restauriran, obnovljene ikone privremeno se nalaze u crkvenom muzeju u Zagrebu. Ikona Hristova i Presvete Bogorodice, tri Apostola a ostale ikone su pohranjene u crkvi u Velikoj Pisanici dok se ne restauriraju. Na kraju obnove sve ikone će biti postavljene na ikonostas u Donjoj Kovačici.
1724 godine za njezin ikonostas ikone Krista i Bogorodice, sv. Jovana krstitelja i sv. Nikole naslikao je ruski slikar Grigorije Gerasimov-Moskoviter a ostale ikone naslikao je 1769.g. domaći slikar Bratanović.
Ministarstvo Kulture u Zagrebu, uvrstilo je crkvu u Donjoj Kovačici u registar kulturne baštine.

 

Kapelica Presvetoga Trojstva

 
Kapelica Presvetoga Trojstva

Dolazeći od Ladislava u Dražicu, naselje koje teritorijalno pripada u naselja Općine Veliki Grđevac ali pripada Župi Ladislav u sredini naselja na lijevoj strani smještena je kapela Presvetoga Trojstva. Radi se o jednobrodnoj građevini okrenutoj glavnim pročeljem prema cesti a ima zvonik i dva zvona iz 1916. godine. Kapelicu su sagradili seljani sa svojim župnikom 1916. godine. Unutrašnjost kapele je obnovljena 1982. godine a fasada 1983.g.

 

Kapelica sv. Ilije u Velikoj Jasenovači

 

Premda, teritorijalno naselje Velika Jasenovača pripada Gradu Grubišnom Polju, Župa je Velikogrđevačka. Tu se nalazi zidana kapelica s malim tornjem i dva zvona a podignuta je u u Jasenovači 1935. godine. Obnavljana je 1994.g.