Parohijska crkva Svete Trojice u Velikom Grđevcu

 
Parohijska crkva Svete Trojice u Velikom Grđevcu

Hram sv. Trojice sazidan je 1752. godine, obnovljen 1832. godine. Unutrašnjost zidova ispucali i puni kapilarne vlage te je neophodna sanacija. Ima lijep ikonostas komu je također potrebna stručna zaštita. Parohijski stan napravljen je 1890. godine i nije u funkciji.

 

Parohijska crkva Svetog Dimitrija u Malom Grđevcu

 
Parohijska crkva Svetog Dimitrija u Malom Grđevcu

Parohijska crkva Sv.Dimitrija u Malom Grđevcu izgrađena je davne 1760. godine. Do 1932. godine pripadala je Parohiji Velika Pisanica i te je godine proglašena parohijskom crkvom jer je utemeljena nova parohija sa sjedištem u M.Grđevcu.

Još 1796. godine spominje se drvena crkva „sa podzidom“ koju je kasnije zamijenila današnja zidana crkva. Istoimena crkva posjedovala je prilično veliki broj vrijednih ikona koje potječu vjerojatno još iz stare drvene crkve koje je zbog starine nagrizla crvotočina pa su u zadnjim desetljećima konzervirane. U posljednjem ratu 1991.-1995-. Crkva je teško oštećena, uništen ikonostas, namještaj u hramu uništen a zvona su oštećena i odnesena.

 

Mjesna crkva Gornja Kovačica

 
Mjesna crkva Gornja Kovačica

Kršćanska adventistička crkva

Još početkom tridesetih godina 20. stoljeća prvi misionari propovijedali su u mjestima Bilogore te su se u skupinama okupljali u privatnim kućama kako bi obavljali tjedna bogoslužja, te se time ukazala potreba za izgradnjom Molitvenog doma.

Na poticaj Crkvene uprave iz Zagreba, 1951. godine izgrađen je prvi crkveni objekt u mjestu Gornja Kovačica na kućnom broju 75 .najviše dijelom dobrovoljnih priloga vjernika i to na privatnom obiteljskom imanju budući je u to vrijeme bio problem ishodovati građevinsku dozvolu. Zbog dotrajalosti crkve u Gornjoj Kovačici (koja se nalazi u sastavu Daruvarskog crkvenog okružja) bogoslužja se već više godina tamo ne služe već se vjernici okupljaju u crkvama u Daruvaru i u Grubišnom Polju.

 

Pravoslavna crkva sv. Pantelejmona u Pavlovcu

 
Pravoslavna crkva sv. Pantelejmona u Pavlovcu

Filijalna kapela Sv. Pantelejmona u Pavlovcu parohije velikogrđevačke, spominje se u izvorima već 1670. Današnja zidana kapela podignuta je 1905./06. i u nju je iz stare kapele prenesen ikonostas kojega je izradio Jovan Četirević-Grabovan iz 1778. godine. Zapis na ikoni sv. Arhangela Mihaela na sjevernom krilu dveri koje su prislonjene uz oltarski zid. Neophodna je hitna zaštita restauratora. Štete nastale na krovu i zvoniku posljedica su posljednje jake oluje te je Parohija poduzela hitnu opravku iz svojih sredstava.