15. Ožujak 2024. 00:01
 

Izgradnja javne kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Veliki Grđevac - NPOO.C1.3.R1-I4.02.0105

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o financiranju iz Mehanizma za oporavak i otpornost o odabiru projekta „Izgradnja javne kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Veliki Grđevac” javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovod d.o.o. Veliki Grđevac bespovratnim financijskim doprinosom iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 3.961.912,50 €, procijenjeni prihvatljivi troškovi iznose 3.169.530,00 €.

Dodijeljeni bespovratni financijski doprinos iz Mehanizma za oporavak i otpornost iznosi maximalno 2.535.624,00 €, odnosno 80 % prihvatljivih izdataka projekta.

Hrvatske vode sufinancirat će projekt s10%, kao i Općina Veliki Grđevac.

U petak, 15. ožujka 2024. godine u Osijeku, svečano je dodijeljen Ugovor o financiranju općinskom načelniku Tomislavu Pavlečiću i vršiteljici dužnosti direktora Vodovoda d.o.o. Silviji Kovačić.

 
  Projekti - Sve