19. Lipanj 2024. 18:08

Temeljem raspisanog Javnog natječaja za prodaju poljoiprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Veliki Grđevac od 08. travnja 2024. godine obavještavamo sve zainteresirane kako će se Javno otvaranje ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljište pristiglih na natječaj održati u utorak 25. lipnja 2024. godine u 11,00 sati u Višenamjenskoj edukacijskoj dvorani ( Zgrada komunalnog poduzeća) na adresi Kralja Tomislava 10, 43270 Veliki Grđevac. 

 
  Obavijesti iz općine - Sve