Općina Veliki Grđevac nalazi se podno Bilogore, a središte Općine je Veliki Grđevac smješten uz državnu prometnicu Bjelovar – Daruvar. Općina se prostire na površini od 16.484 ha i po popisu 2011.g. broji 2849 stanovnika. Općina Veliki Grđevac je po Popisu stanovništva 2011. godine na površini od 164,84 km2 imala 2.849 stanovnika, što predstavlja 2,38% od ukupnog broja stanovnika Bjelovarsko-bilogorska županije, odnosno 0,07% od ukupnog broja stanovnika Hrvatske. Gustoća naseljenosti u Velikom Grđevcu je 17 stanovnika/km2.[2] Od manjina zastupljeni su Srbi s 5,90 %, Česi s 4,74% i Mađari s 2,25%. Ostale nacionalne manjine zastupljene su s manje od 1%.U sastavu Općine su naselja Veliki Grđevac, Pavlovac, Dražica, Donja Kovačica, Mala Pisanica, Gornja Kovačica, Mali Grđevac, Sibenik, Cremušina, Zrinska i Topolovica.

U općini živi oko 1000 obitelji, a u obrtničkom registru je upisano 36 obrtnika i 4 trgovačka društva, sa oko 300 zaposlenih. Područje je oko 44 % pokriveno šumom, a ima oko 5600 ha poljoprivrednog zemljišta. Uz poljoprivredu ( proizvodnja mesa i mlijeka), kao osnovnu granu privređivanja. Uz dvije tvrtke koje se bave preradom drveta, drvnu masu Hrvatske šume, preko Šumarije Veliki Grđevac, prodaju kao sirovinu. Mali obrti, iako nisu razvijeni u onom obimu kako ih pamte stariji stanovnici Općine, još uvijek su dio privrede Općine Veliki Grđevac.

  O Općini - Sve