Sjedište Općine Veliki Grđevac je na adresi: Trg Mate Lovraka kbr. 3., 43270 Veliki Grđevac.
Dan općine obilježava se na sam blagdan Duhova što je ujedno i naziv župe u Velikom Grđevcu.

Načelnik: Tomislav Pavlečić
Sjedište: Veliki Grđevac
Adresa: Trg Mate Lovraka 3
Telefon: 043/ 461 666; 461 609
E-mail: opcina@veliki-grdjevac.hr
Web: www.veliki-grdjevac.hr

  O Općini - Sve