Jedan od najvažnijih projekata Osnovne škole Mate Lovraka i Općine Veliki Grđevac su Lovrakovi dani kulture, jedna od najuglednijih odgojno-obrazovnih i kulturnih manifestacija, koja se već tradicionalno održava u rodnom mjestu književnika Mate Lovraka. Ova manifestacija uspješno povezuje odgojne, obrazovne, kulturne, turističke i sportske sadržaje, koji su vezani uz djecu, dječje stvaralaštvo i stvaralaštvo za djecu na izvorima književnog stvaralaštva klasika dječje književnosti Mate Lovraka. Lovrakove dane kulture organizira Osnovna škola Mate Lovraka u suradnji s Općinom Veliki Grđevac, koja je i jedan od pokrovitelja manifestacije. Ostali pokrovitelji Lovrakovih dana kulture su: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Ministarstvo kulture i Bjelovarsko – bilogorska županija. Osim pokrovitelja, u financiranju sudjeluju i mnogi sponzori i donatori, koji pomažu da se LDK očuvaju i svake godine održe.

U organizaciji LDK bitno je spomenuti i članove Organizacijskog odbora u sljedećem sastavu: Trošćan Drago, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliki Grđevac, Antolović Ana iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti BBŽ, Balen Marina, tajnica LDK, Štefulinac Zdenka, Pralas Lovorka, Nakani Ana, Čvek Tihana, Čičak Marija, učiteljice u OŠ Mate Lovraka iz Velikog Grđevca , Zovko Mira iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, Đurić Nemec Dubravka iz Ministarstva kulture RH, Mihaljević Šimica, viša savjetnica za RN u Agenciji za odgoj i obrazovanje, Pavlečić Ivana, ravnateljica OŠ Mate Lovraka iz Velikog Grđevca, Pejić Ilija iz Gradske knjižnice u Bjelovaru, Dautanac Marijan, načelnik Općine V. Grđevac, Turčić Antun, direktor Turističke zajednice BBŽ – e, Štimac Stanko, predsjednik Saveza školskih športskih društava BBŽ – e te Kasaš Šandor i Gašpar Stjepan iz Zavičajnog kluba “Mato Lovrak“ u Zagrebu.
Članovi Izvršnog odbora su: Trošćan Drago, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliki Grđevac, Pavlečić Ivana, ravnateljica OŠ Mate Lovraka iz Velikog Grđevca, Balen Marina, tajnica LDK, Lovorka Pralas i Zdenka Štefulinac, učiteljice OŠ Mate Lovraka.
Povodom Lovrakovih dana kulture svake se godine izdaju zbornik nagrađenih dječjih ostvaraja "Darovi djetinjstva" ( izdaje se od 1957.g.) i bilten "Slatki potok" ( izdaje se od 1989.g.).

 
 

Otišle su mnoge generacije učenika velikogrđevačke osnovne škole, učitelji i nastavnici u zasluženu mirovinu, a Lovrakovi dani kulture su tu, traju neprekidno 25 godina, od lipnja 1987.g. Tradicija koja nije duga za čovječanstvo,ali za kulturno prosvjetnu manifestaciju, a osobito kad se ona događa u Velikom Grđevcu, sigurno jest. Motivirani likom i djelom rođenog velikogrđevčana Mate Lovraka, klasika dječje književnosti, nekadašnji učitelji i ravnatelji OŠ Mate Lovraka, nažalost, pokojni Ivan Balaško, Đorđe Đurić i Milan Taritaš utemeljili su Lovrakove dane kulture. Zamišljeni su kao kulturno prosvjetna manifestacija dječjeg književnog, likovnog i scenskog stvaralaštva. Sve godine do sada pokrovitelji su Minstarsto znanosti, obrazovanja i športa, te Ministarstvo kulture, pa manifestacija ima državni karakter. Na natječaje za dječja djela i radove javi se svake godine impozantan broj učenika iz cijele Hrvatske, od kojih prosudbena povjerenstva odabiru najbolje, koji se nagrađuju na centralnoj manifestaciji, koja se održava prvi vikend u mjesecu lipnju. Vrijednost Lovrakovih dana kulture svakako je i izdavačka djelatnost, koju je osnovna škola imala i prije održavanja Lovrakovih dana kulture. Zbornik učeničkih radova, škola je izdavala davno prije Lovrakovih dana kulture, a sa samom manifestacijom izdavačka djelatnost se značajno intenzivira.

1993. godine ustanovljena je državjna nagrada Mato Lovrak za najbolji roman za mladež. Zz povelju nakladniku, nagrađenom piscu, dodjeljuje se i novčana nagrada, čiji je sponzor duži niz godina bila „Podravka“ prehrambena industrija Koprivnica, a dolaskom recesijskih vremena odustala od osiguravanja sredstava za nagradu, pa se sredstva za nagradu osiguravaju iz ukupnog proračuna manifestacije. Do sada su nagradu za najbolji roman dobivali istaknuti hrvatski pisci kao što su Pavao Pavličić, Miro Gavran, Mladen Kušec, Tito Bilopavlović i dr. Na samoj manifestaciji svake godine u programu je okrugli stol s raznim temama vezanih za prosvjetno pedagoški rad, jezik, pisanu riječ, likovno i scensko stvaralaštvo, a tu su i teme o društvenim kretanjima kojan utiču na razvoj i odgoj djece i mladeži.

Lovrakovi dani kulture nisu jednodnevna manifestacija, pa se uz centralnu manifestaciju, dio programa odvija u Centaru Mato Lovrak, uz Mlin Družbe Pere Kvržice i Vlak u snijegu, gdje Sajam kreativnosti postaje sve prepoznatljiviji dio manifestacije, gdje se u organizaciju i provedbu značajno uključila i Općina Veliki Grđevac. U sklopu Lovrakovih dana kulture održavaju su igre Družbe Pere kvržice, koje uključuju škole Bjelovarsko bilogorske županije.
Organizacija same manifestacije zahtjeva mnogo truda i zalaganja. Najveći dio posla odrađuje tajnik Lovrakovih dana, a ne mali teret je na ravnatelju, te učiteljima i nastavnicima, kao i ostalom osoblju škole. Svakako treba spomenuti da je za kvalitetu i dugovječnost Lovrakovih dana zaslužna gospođa Katica Grgurić, dugogodišnja tajnica manifestacije. Najviše tijelo manifestacije je Organizacijski odbor, koji radi na sjednicama, a koje se održavaju kroz gotovo cijelu godinu. Mnogo je sati i dana uloženog intektualnog i fizičkog truda prosudbenih povjerenstava, prosvjetnih i ostalih djelatnika škole, stručnih suradnika, djece, roditelja i drugih volontera, da bi se manifestacija iz godine u godinu održala.
Iz godine u godinu sve je teže osigurati potrebna sredstva za manifestaciju. Troškove je teško smanjivati, a donatora je sve manje. Najveći troškovi su za izdavačku djelatnost. Lovrakovi dani kulture medijski se vrlo dobro prate, a na otvorenjima kroz godine bilježimo nazočnost poznatih osoba iz javnog i društvenog života, uključujući ministre i župane.

Značaj manifestacije za Općinu Veliki Grđevac, duga tradicija, kao i nepresušan izvor pisane riječi likovnog i scenskog stvaralaštva, garancija su opstojnosti Lovrakovih dana kulture.

 
  Kultura - Sve