Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE VELIKI GRĐEVAC

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

Općina Veliki Grđevac je prijavila projekt naziva „Mobilno reciklažno dvorište Veliki Grđevac“ i potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ukupne vrijednosti projekta 204.875,00 kn. Iznos bespovratnih sredstava predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova odnosno 174.143,75 kn.
Svrha projekta bila je povećanje recikliranja, očuvanje prirodnih resursa, smanjenje ukupne mase otpada, korištenje otpada kao sirovine u proizvodnji te smanjenje emisije onečišćujućih tvari u okoliš.
Aktivnosti koje projekt uključuje su nabava mobilnog reciklažnog dvorišta, izobrazno-informativne aktivnosti, upravljanje projektom i promidžba i vidljivost.

Cilj projekta je informirati sve stanovnike Općine o sprječavanju nastanka otpada, te o pravilnom razdvajanju po vrstama, njegovom privođenju novoj uporabi ili recikliranju i njegovim ispravnim odlaganjem i zbrinjavanje. U svrhu informiranja predviđeno je educiranje javnosti o gospodarenju otpadom, održavanjem tematskih sastanaka u mjesnim domovima i radionice u OŠ Mate Lovraka Veliki Grđevac kao i podjela letaka i emitiranje radio oglasa. Očekuje se da će se probuditi svijest javnosti o važnosti pravilnog gospodarenja otpadom te se u konačnici smanjiti količina otpada koja se odlaže na odlagalištu otpada.

Razdoblje provedbe projekta: 12.listopada 2020. - 12.srpnja 2021.

U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti slijedeće vrste otpada:

PAPIR*
DA: Novinski i uredski papir, katalozi, prospekti, bilježnice, kartonska i papirna ambalaža
NE: Tetrapak ambalaža, plastificirani papir, metalizirani papir, zauljeni papir, fotografije

PLASTIKA
DA: Ambalaža deterdženata, šampona, prehrambenih proizvoda, tetrapak ambalaža, plastične vrećice, plastični čepovi, plastična folija, mjehurićasta ambalaža
NE: Ambalaža kemikalija i zapaljivih tvari, ambalaža sprejeva, boja i lakova, plastične igračke

BIOOTPAD
DA: Kuhinjski otpaci (ostaci voća, povrća, ljuske jajeta, ostaci kave i čaja, uvelo cvijeće), otpaci iz vrta (lišće, otpalo voće, sitno sjeckano granje, korovi, trava)
NE: Veće količine tekućih ostataka hrane, meso, riba, kosti, pepeo, prašina, ostaci mačjeg pijeska

STAKLO
DA: Staklene boce, staklenke, staklene čaše
NE: Prozorsko, medicinsko i automobilsko staklo, ambalaža kemikalija i zapaljivih tvari, kristal, ogledala, porculan, keramika, žarulje, neonske svjetiljke

METAL
DA: Limenke od pića, metalne konzerve, aluminijski poklopci, aluminijska folija
NE: Metalni predmeti, metalne tube, alat, žica, cjevovodna armatura, kraće cijevi, čelične trake, kantice od boja, lakova i drugih otpadnih tvari

TEKSTIL
DA: Odjeća, ručnici, posteljina, zavjese, šeširi, kape, torbe, krpene igračke i otpadni tekstilni proizvodi
NE: Obuća, popluni, pernati jastuci, kožne torbe

BATERIJE I AKUMULATORI
DA: Automobilski akumulatori, baterije za električne uređaje, baterije za satove

OTPADNA ULJA
DA: Motorna ulja, antifriz


*U kontejnere ne odlagati onečišćeni papir i karton. Kartonsku ambalažu prije odlaganja spljoštiti ili usitniti
Ambalažu prije odlaganja isprazniti i isprati

Raspored za travanj:

*svakim radnim danom osim navedenih u prethodnoj tablici MRD je dostupan svim stanovnicima u dvorištvu Komunalnog poduzeća u Velikom Grđevcu u vremenu od 08 do 14 sati.

SVE INFORMACIJE o projektu, radnom vremenu i lokacijama MRD-a dostupne su i na službenoj web stranici Komunalnog poduzeća: http://www.komunalno-veliki-grdjevac.hr

Kontakt osoba:
Komunalno poduzeće Veliki Grđevac d.o.o.
Milan Trošćan – 098 239 752

www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Općine Veliki Grđevac.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.