Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Položaj

Veliki Grđevac, sjedište općine Veliki Grđevac nalazi se na pola puta od Bjelovara ka Daruvaru u čijem je sastavu jedanaest naselja Cremušina, Donja Kovačica, Dražica, Gornja Kovačica, Mala Pisanica, Mali Grđevac, Pavlovac, Sibenik, Topolovica, Veliki Grđevac i Zrinska.

Poljoprivreda i stočarstvo glavne su gospodarske grane ovog kraja. U svim naseljima izgrađene su asfaltne ceste, provedena suvremena ulična rsvjeta i telefonska mreža, a u naseljima Veliki Grđevac i Mala pisanica izgrađena je i plinska mreža.