Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Centar za pomoć i njegu u općini Veliki Grđevac

Od 01.07.2012.godine radimo pod drugim nazivom: Centar za pomoć i njegu u općini Veliki Grđevac. Program je ostvaren u suradnji sa Ministarstvom branitelja i međugeneracijske solidarnosti Bjelovarsko-bilogorske županije, zbog izuzetno velikog broja osoba lošeg zdravstvenog stanja, starije životne dobi, koje žive u samačkim domaćinstvima, dislocirani , sa ispod prosječnim prihodima, pa čak i bez prihoda.

Usluge Centra za pomoć i njegu u Općini veliki Grđevac momentalno koristi 195 korisnika starije životne dobi i desetak mlađih osoba koje su zbog utvrđenih , zdravstvenih i ostalih tegoba, također uzeti na skrbljenje. U programu je 148 žena i 57 muškaraca. 105 osoba žive sami, a 100 je u zajednici sa supružnikom ili nekom drugom osobom. 17 osoba je izrazito lošeg zdravlja, 173 osobe su lošeg zdravstvenog stanja, a svega 15 osoba je dobrog, prihvatljivog zdravlja (naravno, u skladu sa njihovim godinama ). 180 osoba ima svako-mjesečni prihod, a 25 osoba nema redoviti prihod . Nad-polovična većina ima prihod niži od 1000,00 kn., tako da su u vrlo nezavidnoj situaciji. U najgorem položaju su oni koji nemaju skrbnika, jer se nemaju na koga pozvati u kriznoj, financijskoj ili drugoj situaciji. Tada se obično javljaju nama, općini Veliki Grđevac ili socijalnoj ispostavi Grubišno Polje.

Uvođenjem službe skrbljenja o potrebnima osobama, poboljšali smo kvalitetu življenja većini naših korisnika usluga. Kako smo Općina sa većinskim, starijim domicilnim stanovništvom, broj korisnika potrebnih usluga još uvijek se ne smanjuje. Stalno imamo nove, potrebne korisnike koji traže pomoć zbog nemoći i sve lošijeg zdravlja , pa im to i omogućujemo čim se ukaže upražnjeno mjesto.

Našu službu sačinjavaju : 1. medicinska sestra, 8. geronto-domaćica, 2. pomoćna radnika i 1. ravnatelj centra.

Naša medicinska sestra obiđe svakog radnog dana od 16 do 20 osoba. Sve veća potreba je za njezinim uslugama, jer su korisnici usluga sve lošijeg zdravlja. Mjeri im tlak i šećer u krvi, savjetuje kako pravilno liječiti bolesti koje imaju te kontaktira sa liječnicima. Desetak korisnika je polu-pokretno, pa im je potrebno kupanje, presvlačenje, kuhanje, briga o higijeni i naravno razgovor, u svrhu prevladavanja osamljenosti.

Obično, jednom tjedno, a kod potrebnih korisnika i više puta, geronto-domaćice odrađuju usluge koje oni nisu u stanju sami obaviti zbog svojih zdravstvenih tegoba. Ujedno im dovoze potrebne namirnice i lijekove. Mnogo puta, u kriznim zdravstvenim situacijama naših korisnika, posreduju sa hitnom službom, kako bi žurnim obavještavanjem i prvom pomoći kod unesrećene osobe, pomogle da se osobe što prije zbrinu.

Ovisno o sezoni, (godišnjem dobu) , pomoćni radnici odrađuju svoje usluge. Tako ljeti kose travu, saniraju manje kvarove. U suradnji sa javnim radovima odrađuju i veće sanacije ( naravno u skladu sa financijskom mogućnosti naše općine ), zimi čiste snijeg, cijepaju drva, i odrađuju mnoge radnje koje korisnici usluga ne mogu napraviti, a važne su im za normalan život.

Naša tri bolnička kreveta stalno su u posudbi kod najteže bolesnih korisnika, kako bi im se olakšalo ležanje i liječenje. Krevete nam je nabavio velečasni Mladen Benko, a već tradicionalno nam pomaže za blagdane nabavljajući lučice, (male svjećice) za izradu Božićnih ukrasa.

I ove godine smo radno učestvovali na sajmu kreativnosti. Ujedno smo izlagali i svoje suvenire sa različitim motivima, te radove korisnika usluga centra za pomoć i njegu. Uspjeli smo zainteresirati desetak korisnika za takav vid suradnje, tako da redovito svake godine izlažemo i njihove rukotvorine, a slijedeću godinu ćemo ih dovesti da sudjeluju u prezentaciji svojih radova na sajmu kreativnosti.

OŠ Mato Lovrak i dječji vrtić Tratinčica , su nam postali nezaobilazni, stalni suradnici u izradi blagdanskih čestitaka našim korisnicima usluga. Tu moram naglasiti da je velikim zalaganjem pojedinih učitelja, kod djece svih uzrasta, probuđena svijest o potrebi poštivanja i pomaganja osoba starije životne dobi. Za dane kruha već tradicionalno dobivamo sav višak pekarskih proizvoda koji se ne pojede u školi, pa na taj način smo u mogućnosti obradovati nekim pekarskim proizvodom ili kolačem i siromašne osobe, koje rijetko imaju takovu poslasticu na svom stolu.

Suradnja sa umirovljenicima sve je bolja. Sve više se poštujemo i surađujemo. Tako ćemo nastojati ubuduće organizirati i zajednička druženja sa takmičenjem i zabavljanjem, uostalom, većina su korisnici naših usluga. Usuđujem se reći da je suradnja sa svim udrugama i većinom mještana, znatno poboljšana.

I dalje kroz godinu redovno prosljeđujemo sav dobar, polovan namještaj, polovnu robu, bijelu tehniku; ukratko, sve ispravno što dobijemo od plemenitih osoba, spremnih i na taj način nekomu pomoći.

Ove godine smo preko UDVDR RH ogranka Veliki Grđevac uspjeli podijeliti preko 600 kg raznih odjevnih predmeta najpotrebnijim osobama.

2012.godine, u suradnji sa općinom Veliki Grđevac i crvenim križem Grubišno Polje, obradovali smo 41-dnog najpotrebnijeg korisnika, poklonivši im paket prehrambenih potrepština, a svi ostali naši korisnici će već tradicionalno dobiti simboličan, skroman paket od Općine Veliki Grđevac, sa kalendarom i špecerajem za blagdane. Od Centra za pomoć i njegu također će svi korisnici usluga iz programa dobiti prigodne poklone koje smo sami izrađivali za blagdane . Konstantno im pomažemo u ostvarivanju raznih prava, mijenjanju dokumenata i slično.

Sam program je dobar i sve više potreban u novo-nastalim situacijama življenja naših starijih, sve više bolesnih mještana.

Financijska sredstva za kvalitetno funkcioniranje programa su sve manja, zbog opće financijske krize, tako da je sve teže odrađivati kvalitetnu skrb potrebnim osobama. Naplaćivanje usluga osobama koje su u mogućnosti platiti uslugu, još uvijek nije realizirano, a i osoba koje su u mogućnosti platiti uslugu je vrlo malo, tako da ne bi značajno financijski pomogli programu.

Potreba za staračkim domovima ili za udomljenjem potrebnih osoba, je sve više, a istovremeno je sve manje osoba koje bi si mogle platiti takovu uslugu. Dakle, usuđujem se reći da je budućnost kvalitetnog doživljavanja starijih osoba dosta neizvjesna.

Jedan od planova za budućnost korisnika usluga iz programa je i otvaranje dnevnog boravka u Centru za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac za sve one osobe koje će izraziti želju za takav način suradnje , a po uzoru na već postojeće dnevne boravke u općinama iz naše županije.

I na kraju ; ipak se iskreno nadam razumijevanju svih osoba koje rade u institucijama za skrb o potrebnim osobama, da će zajedno sa nama dati sve od sebe kako bi se briga za stare i nemoćne osobe i dalje nastavila na radost korisnika usluga: > Centra za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac. ,< kao i u svim ostalim mjestima gdje takova skrb već postoji.