Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel je jedinstveno upravno tijelo Općine Veliki Grđevac koji u svom djelokrugu: rješava o upravnim stvarima u prvom stupnju kada su mu ti poslovi zakonom i izrijekom stavljeni u nadležnost; vodi očevidnike određene zakonom i drugim propisima i izdaje propisana uvjerenja; obavlja i druge poslove Državne uprave, koji su zakonom dani u nadležnost općine; neposredno provodi zakone i opće akte koje je donijelo Općinsko vijeće i Općinski načelnik; zajedno sa ostalim tijelima i komisijama općine priprema nacrte odluka i drugih općih akata, izviješća, analize i druge materijale; obavlja poslove izrade prijedloga proračuna i godišnjeg obračuna proračuna općine, računovodstvene, knjigovodstvene, blagajničke i statističke poslove, obavlja opće, tehničke i pomoćne poslove za načelnika i općinsko vijeće; poslove komunalnog redarstva, te obavlja i druge stručne poslove u okviru samoupravnog djelokruga općine.

Unutar jedinstvenog upravnog odjela zaposleni su slijedeći službenici.

Igor Đurek, dipl.ing.agr., Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Tel: 043/ 461 666
Fax: 043/ 443 147
e-mail: procelnik@veliki-grdjevac.t-com.hr
web: www.veliki-grdjevac.hr

Dragutin Trošćan, stručni suradnik za upravne, imovinsko pravne i opće poslove
Tel: 043/ 461 666
Fax: 043/ 443 147
e-mail: opcina-veliki-grdjevac@bj.t-com.hr
web: www.veliki-grdjevac.hr

Robert Vuković, viši referent za računovodstvo i financije
Tel: 043/ 461 666
Fax: 043/ 443 147
e-mail: opcina-veliki-grdjevac@bj.t-com.hr
web: www.veliki-grdjevac.hr

Darko Krmela, ing.agr., Komunalni i poljoprivredni redar
Tel: 043/ 461 666
Fax: 043/ 443 147
e-mail: opcina-veliki-grdjevac@bj.t-com.hr
web: www.veliki-grdjevac.hr

Dijana Kirin, administrativni referent
Tel: 043/ 461 609
Tel: 043/ 461 666
Tel: 043/ 461 014
Fax: 043/ 443 147
e-mail: opcina-veliki-grdjevac@bj.t-com.hr
web: www.veliki-grdjevac.hr

U Jedinstvenom upravnom odjelu zaposlena je i Ivka Jurjević – namještenica