Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Obavijest o raspisivanju javnog natječaja za prodaju DPZ25.3.2024.


        Na temelju članka 3. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 134/22.), članka 63. Statuta Općine Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 5/13, 1/18 i 2/21), općinski načelnik Općine Veliki Grđevac dana 22. ožujka 2024. godine objavljuje


OBAVIJEST


o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Veliki Grđevac 


            Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Veliki Grđevac (KLASA:320-02/23-01/1, URBROJ: 2103-21-03-24-2) od 20. ožujka 2024. godine, prethodne Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede (KLASA:320-02/23-06/125, URBROJ:525-06/182-23-3) od 20. studenog 2023. godine, Općina Veliki Grđevac objavit će Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Veliki Grđevac. 


          Tekst javnog natječaja objavit će se na službenim internetskim stranicama Općine Veliki Grđevac www.veliki-grdjevac.hr , na oglasnoj ploči Općine Veliki Grđevac,  i mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.


           Javni natječaj objavit će se dana 08. travnja 2024. godine.


           Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama, s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“ na adresu Općina Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3, 43270 Veliki Grđevac, u trajanju od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Veliki Grđevac.Objavljeno: 25.3.2024.


ikona
divider