Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Javni poziv za osiguravajuće kuće - osiguranje poljoprivrednih usjeva u 2022.12.4.2022.


          Temeljem članka 63. Statuta Općine Veliki Grđevac Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac broj 5/13, 1/18 i 2/21, Općina Veliki Grđevac zastupana po općinskom načelniku Općine Veliki Grđevac, raspisuje


JAVNI POZIV


za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje


premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta


poljoprivrednim proizvođačima na području


Općine Veliki Grđevac u 2022. godini


 1. Predmet javnog poziva: Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području općine Veliki Grđevac u 2022.godini.


 Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta odnosi se na slijedeće poljoprivredne kulture:


1.  pšenica                                           6.  uljana repica


2.  ječam                                             7.  paprika


3.  zob                                                 8.  krastavci


4.  kukuruz                                         9.  soja


5.  krumpir                                        10. suncokret


                                                                   11.  višegodišnji nasadi ( vinogradi i voćnjaci )


2. Opći uvjeti i kriteriji za zaključenje ugovora sa osiguravajućim društvima: Na ovaj Javni poziv svoje ponude mogu podnijeti osiguravajuća društva koja su registrirana na području RH, a osiguravaju poljoprivredne proizvođače koji uzgajaju poljoprivredne kulture navedene u točki 1. ovog Javnog poziva. Općina Veliki Grđevac će sufinancirati premije osiguranja obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju prebivalište i poljoprivredne površine na području općine Veliki Grđevac.Sufinanciranje premije osiguranja iznosi 25 % od uplaćene premije za tekuću godinu, a najviše 500,00 kn po jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Općina Veliki Grđevac će temeljem dostavljenih ponuda sa svim osiguravajućim društvima koja su se javila na Javni poziv sklopiti ugovore, kojima će se urediti način korištenja sredstava.


3. Naziv i adresa tijela kojem se ponude podnose:


 Općina Veliki Grđevac


Trg Mate Lovraka 3


43270 Veliki Grđevac


Sa naznakom „Za  sufinanciranje premija osiguranja poljoprivrednih usjeva“


 4. Vrijeme trajanja Javnog poziva:Javni poziv za podnošenje ponuda osiguravajućih kuća objavit će se na službenim web stranicama Općine Veliki Grđevac.


 Javni poziv za podnošenje ponuda otvoren je 30 (trideset) dana od dana objave na službenim web stranicama Općine Veliki Grđevac.


 5. Informacije:Ponude podnesene izvan roka iz točke 4. neće se razmatrati.Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Veliki Grđevac, na broj telefona 043/461-014.


 Objavljeno: 12.4.2022.


ikona
divider