Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

JAVNO OTVARANJE PONUDA ZA ZAKUP DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA14.7.2021.


Na temelju objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Veliki Grđevac, KLASA:320-02/21-01/7, URBROJ:2127/02-01-21-3 od 23. travnja 2021. godine objavljenog na oglasnoj ploči Općine Veliki Grđevac i mrežnim stranicama Općine Veliki Grđevac, www.veliki-grdjevac.hr, a koji je sukladno članku 4. stavku 1.  Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19) bio otvoren 30 dana od dana objave odnosno do 23. svibnja 2021. godine, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Veliki Grđevac sukladno članku 7. stavku 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19) ovim putem obavještava sve zainteresirane ponuđače da će  Javno otvaranje pristiglih ponuda biti 19. srpnja 2021. godine u Višenamjenskoj edukacijskoj sali u Velikom Grđevcu, Ulica Kralja Tomislava 10 ( zgrada komunalca) s početkom u 15.00 sati.


 Objavljeno: 14.7.2021.