Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

JAVNI POZIV - Potpore male vrijednosti u poljoprivredi 2020.28.10.2020.


Temeljem članka 81. Statuta Općine Veliki Grđevac Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac broj 5/13, i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u općini Veliki Grđevac za 2020. godinu Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Grđevac, raspisuje 


JAVNI POZIV


za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Veliki Grđevac za 2020. godinu  1. Predmet javnog poziva:


 Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2020. godinu.


Zahtjevi se podnose za slijedeće mjere iz Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Veliki Grđevac za 2020. godinu :


Mjera 1. BILJNA PROIZVODNJA


1.2.      Kontrola plodnosti tla


 Uvjeti za dodjelu potpore:


Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Općine Veliki Grđevac i nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Grđevac. Potporu može koristiti samo nositelj ili  jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini. Kao dokaz za ostvarenje potpore korisnik mora priložiti presliku računa ovlaštenog laboratorija, osobnu iskaznicu, žiro račun korisnika, izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti, izjavu da li je u sustavu PDV-a.


 Zahtjev se podnosi putem obrasca 1, Mjera 1. podmjera 1.2.


 Iznos novčane potpore po jednom uzorku iznosi 200,00 kuna za korisnike usluge ovlaštenog laboratorija za ispitivanje kontrole plodnosti tla. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi  do 1.000,00 kn u jednoj kalendarskoj godini.


 Mjera 2. STOČARSKA PROIZVODNJA


 2.1.      Očuvanje pčelinjeg fonda


Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima koja su upisana u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza radi očuvanja pčelarskog fonda.


 Uvjeti za dodjelu potpore:


Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima, upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Općine Veliki Grđevac i nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Grđevac u cilju očuvanja pčelinjeg fonda na području općine Veliki Grđevac te stvaranja preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda. Korisnici potpore moraju imati prebivalište na području Općine Veliki Grđevac. Kao dokaz za ostvarenje potpore korisnik mora priložiti dokaz o broju pčelinjih zajednica, dokaz o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza, osobnu iskaznicu, žiro ili tekući račun korisnika te izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti i izjavu da li je u sustavu PDV-a.


 Zahtjev se podnosi putem Obrasca 2, Mjera 2. podmjera 2.1.


 Visina potpora iznosi 50,00 kn po pčelinjoj zajednici, a maksimalan iznos potpore po jednom korisniku iznosi 1.500,00 kn u kalendarskoj godini.


 2.2.      Potpora za umjetno osjemenjivanje junica i krava


 Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za pokriće dijela troškova umjetnog osjemenjivanja krava i junica upisanih u JRDŽ.


 Uvjeti za dodjelu potpore:


Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima, upisamih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Općine Veliki Grđevac i nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Grđevac. Potporu može koristiti samo nositelj ili jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini. Kao dokaz za ostvarenje potpore korisnik mora priložiti presliku računa ovlaštene veterinarske stanice ili potvrdu o umjetnom osjemenjivanju u tekućoj godini, osobnu iskaznicu, žiro ili tekući račun korisnika te izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti i izjavu da li je u sustavu PDV-a.


 Zahtjev se podnosi putem Obrasca 2, Mjera 2. podmjera 2.2.


 Visina potpore iznosi 100,00 kn po prvom osjemenjivanju. Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 2.000,00 kn u kalendarskoj godini za uslugu umjetnog osjemenjivanja.


 2.3.      Potpora za umjetno osjemenjivanje nazimica i krmača


 Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za pokriće dijela troškova umjetnog osjemenjivanja krmača i nazimica upisanih u JRDŽ.


 Uvjeti za dodjelu potpore:


Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima, upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Općine Veliki Grđevac i nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Grđevac. Potporu može koristiti samo nositelj ili jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini. Kao dokaz za ostvarenje potpore korisnik mora priložiti račun o kupljenom sjemenu i potvrdu o umjetnom osjemenjivanju od ovlaštene veterinarske stanice u tekućoj godini (ukoliko osjemenjivanje vrši sam posjednik životinja prilaže dokaz o osposobljavanju za obavljanje umjetnog osjemenjivanja), osobnu iskaznicu, žiro ili tekući račun korisnika te izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti i izjavu da li je u sustavu PDV-a.


 Zahtjev se podnosi putem Obrasca 2, Mjera 2. podmjera 2.4.


 Visna potpore iznosi 60,00 kn po prvom osjemenjivanju. Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 2.000,00 kn u kalendarskoj godini za uslugu umjetnog osjemenjivanja.  1. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore male vrijednosti:


 Korisnici mjera iz ovoga Programa su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju proizvodne kapacitete i sjedište na području Općine Veliki Grđevac i bez nepodmirenih su obveza prema općini Veliki Grđevac. 


 Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumjevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG/PG), obrti i trgovačka društva registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.


 Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva, odnosno jedan prijavitelj jednom u toku jedne kalendarske godine.


 Potpore se dodjeljuju u naravi i na temelju povrata stvarnih troškova koje je imao korisnik u 2020 godini.


 Intenzitet potpore je  najviše 5.000,00 kuna po  korisniku ukoliko koristi više mjera.


Troškovi PDV-a nisu prihvatljivi ukoliko je isti povrativ.


 Sredstva za provedbu ovog Programa planirana  su u Proračunu  Općine Veliki Grđevac za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna.  1. Naziv i adresa tijela kojem se podnose zahtjevi:


 Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se putem obrazaca iz priloga na urudžbeni zapisnik Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Grđevac ili poštom na adresu:


Općina Veliki Grđevac


Trg Mate Lovraka 3


43270 Veliki Grđevac


S naznakom „Potpore male vrijednosti u poljoprivredi u 2020.“  1. Vrijeme trajanja Javnog poziva:


 Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje potpora male vrijednosti objavit će se na službenim web stranicama Općine Veliki Grđevac i oglasnoj ploči.


Javni poziv traje  od 28. listopada do 30. studenoga 2020. godine ili do utroška planiranih proračunskih sredstava o čemu će se donijeti odluka o zatvaranju javnog poziva i objaviti na službenoj web stranici.


Ponude podnesene izvan roka iz točke 4. neće se razmatrati.  1. Informacije:


 Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odijelu Općine Veliki Grđevac, na broj telefona 043/461-014.


Obrasce zahtjeva, izjave, odluke i javni poziv nalaze se u prilogu vjesti...Objavljeno: 28.10.2020.


  • ikona
    divider