Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Natječaj za izbor ravnatelja "Centra za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac"14.10.2020.


Upravno vijeće „ Centra za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac “ temeljem članka 166. Zakona o socijalnoj skrbi, (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20) i članka 15. Satuta „Centra za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac“ – potpuni tekst, raspisuje


NATJEČAJ za izbor


ravnatelja "Centra za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac"


Uvjeti:


- Najmanje srednja stručna sprema;


- 5 godina radnog iskustva u vođenja programa socijalne skrbi


- pomoć u kući starijim osobama i dnevnog boravka za starije osobe;


- Vozačku dozvolu „B“ kategorije;


- Kandidati moraju udovoljavati uvjetima iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20).


Kandidat/kinja, koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.


Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.


Kandidat/kinja koji/a može ostvariti prednost sukladno članku 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br.121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici


Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Prijave na natječaj podnose se na adresu: „ Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac “, Kralja Tomislava 10, 43270 Veliki Grđevac, u roku 8 dana od dana objave natječaja.


- Prijavi je potrebno priložiti: životopis, dokaze o stručnoj spremi, (presliku svjedodžbe ili diplome) , dokaz o radnom stažu, ( ispis radnog staža iz HZMO), potvrdu o nekažnjavanju, preslik vozačke dozvole i osobne iskaznice, te domovnicu.


O ishodu natječaja kandidati će biti izviješćeni u roku 8 dana od donošenja odluke.Objavljeno: 14.10.2020.


ikona
divider