Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

JEDNOSTAVNA NABAVA - Poziv na dostavu e-ponuda7.8.2020.


Jednostavna nabava-poziv na dostavu e-ponuda za Projekt izgradnje prometnice unutar male poduzetničke zone "Sajmište" evidencijski broj nabave PJN-09/20.


Natječajna dokumentacija nalazi se u prilogu.Objavljeno: 7.8.2020.


ikona
Prilog II   

dividerikona
Prilog I   

dividerikona
dividerikona
divider