Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti, održavanja kulturnih i sportskih događanja20.4.2020.


Na temelju članka 21. Statuta Općine Veliki Grdevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 5/13 i l/18),  Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (Klasa:810-06/20-01/7;ur.br:511-01-300-20-1 od 18.03.2020.g.) i članka 3. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Općine Veliki Grđevac (Klasa: 810-01/17-01/1;Ur.br.: 2127/02-01-17-9), Stožer civilne zaštite Općine Veliki Grđevac, donosi


 O D L U K U


O izmjenama i dopunama Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja,


rada u trgovini, uslužnih djelatnosti, održavanja kulturnih i sportskih događanja


Članak 1.


U Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti, održavanja kulturnih i sportskih događanja (Klasa: 810-01/20-01/2; Ur.br: 2127/02-06-20-2) koju je donio Stožer civilne zaštite Općine Veliki Grđevac dana 19.ožujka 2020.g., a koja je dostavljena svim obveznicima primjene, mijenja se članak 1. i sada glasi:


Radi suzbijanja širenja virusa COVID-19, ovom odlukom propisuju se protuepidemijske mjere na području Općine Veliki Grđevac s trajanjem do 04.svibnja 2020.g.“ 


Članak 2.


Sve ostale odrednice temeljne odluke ostaju nepromijenjene.


Članak 3.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na web stranicama Općine Veliki Grđevac, na oglasnim panoima na području Općine i  dostavljena svim obveznicima postupanja.  


Načelnik Stožera CZ
Općine Veliki Grđevac:
Tomislav PavlečićObjavljeno: 20.4.2020.


ikona
divider