Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti, održavanja kulturnih i sportskih događanja20.3.2020.


Na temelju članka 21. Statuta Općine Veliki Grdevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 5/13 i l/18), Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (Klasa:810-06/20-01/7;ur.br:511- 01-300-20-1 od 18.03.2020.g.), članka 3. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Općine Veliki Grđevac (Klasa: 810-01/17-01/1;Ur.br.: 2127/02-01-17-9), te uputa Stožera CZ RH od 19.03.2020.g., Stožer civilne zaštite Općine Veliki Grđevac, donosi


O D L U K U


Izmjenama i dopunama Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti, održavanja kulturnih i sportskih događanja


Članak 1.


U Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini,uslužnih djelatnosti, održavanja kulturnih i sportskih događanja (Klasa:810-01/20-01/2; Ur.br: 2127/02-06-20-3; od 19.ožujka 2020.g.)(u daljnjem tekstu: temeljna odluka), članak 3. mijenja se i sada glasi: „Uslužne djelatnosti - Trgovina građevinskog materijala i željeznarija „Kowing“ Veliki Grđevac, koja u prodajnom asortimanu ima i prodaju ulja i maziva, rezervne dijelove i ostale potrepštine za poljoprivredu, stočne hrane i brojlera, trgovina drvane galanterije „Šokec“ d.o.o., trgovina rezervnih dijelova ulja i maziva za poljoprivredne strojeve „Masiva“ d.o.o. u Velikom Grđevcu i trgovina rezervnih dijelova ulja i maziva za poljoprivredne strojeve „Agrodom Ile“ d.o.o. u Velikom Grđevcu, mogu raditi uz obvezno poštivanje mjera zaštite iz temeljne odluke.


Članak 2.


Ostale odrednice temeljne odluke ostaju nepromijenjene.


Članak 3.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na web stranicama Općine Veliki Grđevac, na oglasnim panoima na području Općine i dostavljena uslužnim djelatnostima iz članka 1. ove odluke.


Načelnik Stožera CZ Općine Veliki Grđevac: Tomislav PavlečićObjavljeno: 20.3.2020.


ikona
divider