Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Odlika o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti, održavanja kulturnih i sportskih događanja19.3.2020.


Na temelju članka 21. Statuta Općine Veliki Grdevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 5/13 i l/18), Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (Klasa:810-06/20-01/7;ur.br:511-01-300-20-1 od 18.03.2020.g.) i članka 3. Poslovnika o radu Stožera civilne zaštite Općine Veliki Grđevac (Klasa: 810-01/17-01/1;Ur.br.: 2127/02-01-17-9), Stožer civilne zaštite Općine Veliki Grđevac, donosi


O D L U K U


O mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti, održavanja kulturnih i sportskih događanja


Članak 1.


Radi suzbijanja širenja virusa COVID-19, ovom odlukom propisuju se protuepidemijske mjere na području Općine Veliki Grđevac s trajanjem od 30 dana.


Članak 2.


Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom odlukom su:


- Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.
- Zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu.
- Zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od pet (5) osoba na jednom mjestu.
- Obustava rada u djelatnosti trgovine, osim:
a) Prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala;
b) Štandova na otvorenom prostoru;
c) Ljekarne
d) Specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda;
e) Poljoprivrednih ljekarni;
f) Benzinskih postaja;
g) Kioska
h) Pekarnica;
i) Specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje;
j) Izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbenice u maloprodaji;


- Obustava rada svih kulturnih djelatnosti (kazalište, knjižnice);
- Obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane; - Obustava rada frizerskih radnji;
- Obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga;


Članak 3. 


- Obustava vjerskih okupljanja.


Članak 4.


Trgovina građevinskog materijala i željeznarija „Kowing“ Veliki Grđevac, koja u prodajnom asortimanu ima i prodaju stočne hrane i brojlera, i trgovina drvane galanterije „Šokec“ d.o.o., mogu raditi do jasnijeg tumačenja odrednica Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (Klasa:810-06/20-01/7;ur.br:511-01-300-20-1 od 18.03.2020.g.).


Članak 5.


Prodavaonice i objekti koji nastavljaju s radom u skladu s ovom Odlukom obvezni su:
- Osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na ulaze prodavaonica i objekata;
- Svu rasutu robu prodavati zapakiranu;
- Primjenjivanjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora;
- Organizirati rad na način da bude što veća međusobna udaljenost između radnika uz poštivanje strogih mjera socijalnog distanciranja;
- Redovito provjetravati prostorije;
- Osigurati punkt s dezinfekcijskim sredstvom za ruke u prostorima za korisnike, te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti;
- Na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanjeopćih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja; Plakati o pravilnom pranju ruku i mjerama zaštite dostupni su na sljedećim poveznicama:


https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf


https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19_HR-ENG.pdf


Članak 6.


Poslodavci su obvezni: - Organizirati rad od kuće, gdje je to moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu;
- Otkazati službena putovanja izvan države, osim prijeko potrebnih;
- Zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i otežano disanje, a posebno suhi kašalj i kratki dah;


Članak 7.


Nadzor nad provedbom ovom Odlukom vršit će Stožer civilne zaštite Općine Veliki Grđevac.


Članak 8.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na web stranicama Općine Veliki Grđevac, na oglasnim panoima na području Općine i dostavljena svim obveznicima postupanja.


 


Načelnik Stožera CZ Općine Veliki Grđevac:


Tomislav PavlečićObjavljeno: 19.3.2020.


ikona
divider