Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Rekonstrukcija i unutarnje uređenje Dječjeg vrtića "Slatki potok" Veliki Grđevac28.6.2018.


Pozivamo zainteresirane poslovne subjekte da  temeljem članka 10. Pravilnika o postupku jednostavne nabave o jednostavnoj nabavi  roba, usluga i radova, te Odluke o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu  jednostavne nabave za Rekonstrukcija i unutarnjeg uređenja Dječjeg vrtića „Slatki potok“ u Velikom Grđevcu dostave svoje ponude, a sukladno priloženoj dokumentaciji za nadmetanje.Objavljeno: 28.6.2018.


ikona
dividerikona
dividerikona
dividerikona
divider