Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Nabavka osobnog automobila putem operativnog leasing-a29.9.2017.


Molimo sve zainteresirane leasing kuće da temeljem članka 10. Pravilnika o postupku jednostavne nabave o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova, te Odluke o početku postupka i imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu jednostavne nabave za nabava osobnog motornog vozila putem operativnog leasinga (Klasa: 404-01/17-01/3; Ur.broj:2127/02-01-17-1), dostavite Vašu ponudu za operativni lesaing sukladno dokumentaciji za nadmetanje u prilogu ovog poziva.Objavljeno: 29.9.2017.


ikona
dividerikona
dividerikona
divider