Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

PROGLAŠENA ELEMENTARNA NEPOGODA UZROKOVANA SUŠOM28.8.2017.


Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs danas, 24. kolovoza 2017., na zahtjev 3 Grada Daruvara, Čazme i Grubišnog Polja, te 11 Općina Dežanovac, Hercegovac, Kapela, Končanica, Nova Rača, Rovišće, Sirač, Štefanje, Velika Pisanica, Velika Trnovitica i Veliki Grđevac proglasio je elementarnu nepogodu od suše za navedene dijelove Bjelovarsko-bilogorske županije.Naime, visoke temperature i izostanak padalina od 1. lipnja do 24. kolovoza 2017. godine prouzročilo je velike materijalne štete uslijed suše na poljoprivrednim površinama i ribnjacima.


Sukladno Odluci Župana Bjelovarsko-bilogorske županije o proglašenju Elementarne nepogode uzrokovane dugotrajnom sušom od 24. kolovoza 2017. godine obavještavamo vas da štetu na poljoprivrednim kulturama možete prijaviti u Općini Veliki Grđevac do 15. rujna 2017. Prijaviti se mogu samo kulture evidentirane u Arkod evidenciji poljoprivrednih kultura. Za prijavu je potrebno kopirati osobnu iskaznicu, žiro račun, te list B zahtjeva za državnu potporu (poticaj) od 2017. godine.Objavljeno: 28.8.2017.