Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

POZIV NA DOSTAVU PONUDA B 9 201627.4.2016.


Naručitelj Općina Veliki Grđevac upućuje Poziv na dostavu ponuda.


Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.


1.OPIS PREDMETA NABAVE


Predmet nabave: Nabava, doprema i ugradnja opreme za Sportsko rekreacijski centar Veliki Grđevac – CAFFE BAR I TERASA izgrađen u sklopu EU projekta pod nazivom „Vlakom kreacije do bazena imaginacije


Opis predmeta nabave: Nabava i ugradnja opreme za Sportsko rekreacijski centar Veliki Grđevac – izgrađen u sklopu EU projekta pod nazivom „Vlakom kreacije do bazena imaginacije“. Nabava, doprema i ugradnja opreme za caffe bar i terasu sukladno troškovniku koji je prilog poziva.


detalje poziva pročitajte iz dokumenta u privitku...Objavljeno: 27.4.2016.


ikona
divider