Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Kreditiranje proljetne sjetve9.2.2016.


RASPISAN JAVNI POZIV


za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2016. godini 


1. Korisnici kredita:


 Korisnici kreditiranja mogu biti fizičke osobe sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Korisnici kreditiranja mogu biti pravne osobe koje su registrirane za trgovinu i distribuciju poljoprivrednog repromaterijala sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ali isključivo za snabdijevanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom za proljetnu sjetvu.


2. Namjena i uvjeti kreditiranja:


Namjena kredita je kreditiranje proljetne sjetve u 2016. godini. 


Uvjeti kreditiranja su sljedeći:


 a) kreditirati će se sjetva kukuruza, stočnog ječma, zobi, soje i šećerne repe,


 b) najmanji iznos kreditiranja je 5.000,00 kn,


 c) najveći iznos kreditiranja je 1.000.000,00 kn,


 d) ukupna kamatna stopa iznosi 6,3 postotnih poena godišnje, fiksno, od čega će


 Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionirati kamatnu stopu u iznosu od 2,8 postotnih poena godišnje, fiksno, a za korisnike kamatna stopa iznositi 3,5 postotnih poena, godišnje, fiksno, 


e) način isplate je temeljem dostavljenih računa/predračuna/ponuda dobavljača za nabavu robe i/ili ugovora, narudžbi, isplatom na transakcijski račun dobavljača,


f) rok povrata kredita je jednokratno nakon isteka roka od 10 (deset) mjeseci.


   1. Način korištenja kredita:


 


Kredit se koristi preko poslovnih banaka, temeljem Odluke o dodjeli subvencije koju donosi župan Bjelovarsko-bilogorske županije na prijedlog Povjerenstva za provedbu mjera razvoja sela i seoskog prostora. Konačnu odluku o odobrenju/neodobrenju i iznosu kredita donosi poslovna banka uz ispunjavanje ostalih uvjeta poslovne banke. Ugovor o kreditu može se sklopiti samo s jednom poslovnom bankom.


   1. Način i rokovi podnošenja zahtjeva:


 


Fizičke osobe Zahtjev za odobrenje kredita podnose na propisanom obrascu s pripadajućom dokumentacijom u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije, dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, soba broj 45, I kat, te u sjedištima općina i gradova Bjelovarsko-bilogorske županije. Uz obrazac Zahtjeva fizičke osobe prilažu presliku Iskaznice poljoprivrednog gospodarstva ili presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 


Pravne osobe podnose Zahtjev za odobrenje kredita na obrascu isključivo u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarskobilogorske županije uz sljedeću dokumentaciju:


 Popis poljoprivrednih proizvođača s brojevima ugovora,


 Preslika Rješenja Trgovačkog suda o registraciji,


 Preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.


 Obrazac Zahtjeva za odobrenje kredita i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarskobilogorske županije, dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, soba broj 45, I kat, tel. 221-922 i na internet stranici Bjelovarsko-bilogorske županije www.bbz.hr. 


Javni poziv je otvoren do 13. svibnja 2016. godine.


   1. Prijelazne i završne odredbe:


 Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, a za korištenje kredita dostaviti izvorne dokumente. U slučaju utvrđivanja nenamjenskog trošenja sredstava i prilaganja neistinite dokumentacije Banka će tražiti povrat cjelokupnog odobrenog iznosa kredita, sa sporednim potraživanjima i zateznim kamatama. 


KLASA: 320-01/16-01/2


URBROJ: 2103-09-16-10


Bjelovar, 08. veljače 2016.


ŽUPAN


Damir Bajs, dipl. iur.Objavljeno: 9.2.2016.