Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Obavjest o II. izmjenama PPUOVG3.2.2016.


Na temeljem članka 88.st.1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 12. st.2. Odluke o izradi II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 12/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Grđevac, objavljuje


 


O B A V I J E S T


O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG


PLANA UREĐENJA OPĆINE VELIKI GRĐEVAC


I


 


                Temeljem Odluke o izradi II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 12/15), započinje izrada II izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliki Grđevac.


 


II


 


Izradi II izmjena i dopuna  PPU Općine Veliki Grđevac pristupa se prvenstveno zbog:


 


- granica eksploatacijskih polja ugljikovodika unutar obuhvata II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliki Grđevac,


- načina planiranja i planiranja izgradnje građevina vezanih na eksploataciju ugljikovodika,


 


III


 


            Nositelj izrade II izmjena i dopuna PPU OPĆINE VELIKI GRĐEVAC je Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Grđevac, a stručni izrađivač II izmjena i dopuna PPU OPĆINE VELIKI GRĐEVAC je Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko bilogorske županije.


 


IV


 


            Dodatne informacije u tijeku izrade mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3 (telefon: 043/ 461 666) i/ili u Zavodu za prostorno uređenje Bjelovarsko bilogorske županije, Trg Eugena Kvaternika 13 (telefon: 043/ 242 556).


 


Klasa:350-01/15-01/5


Ur.br: 2127/02-07-16-3


Veliki Grđevac, 29.siječnja 2016.Objavljeno: 3.2.2016.


ikona
divider