Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Oglas za zapošljavanje po projektu "Pletenica života"15.12.2015.


15.12.2015 9:30:16


KLASA: 500-01/15-01/37


URBROJ: 2103-09-15-45


Bjelovar, 10. prosinca 2015.        


Na temelju Projekta „Pletenica života“ HR.2.3.04-0011 NOSITELJ PROJEKTA Bjelovarsko-bilogorska županija i partneri u projektu Pomoć u kući starijim osobama Općine Velitko Trojstvo, Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac i Grad Grubišno Polje, raspisuju


O G L A S  1. Za rad u dnevnom boravku- poslodavac Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo


   • Njegovatelj/ica


-2 izvršitelja/ice


-na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca  • Dječjeg njegovatelja/icu-dadilju


-1 izvršitelj/ica


-na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca


   1. Za rad u dnevnom boravku- poslodavac Centar za pomoć i njegu u Općini Veliki Grđevac


                 • Njegovatelj/ica


-2 izvršitelja/ice


-na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca


   • Dječjeg njegovatelja/icu- dadilju


-          1 izvršitelj/ica


-          Na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca


   1. Za rad u mobilnom timu- poslodavac Grad Grubišno Polje


   • Njegovatelj/ica


-2 izvršitelja/ice


-na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca


   • Dječjeg njegovatelja/icu-dadilju


-1 izvršitelj/ica


-na određeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca


Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete:


-          Punoljetnost


-          Hrvatsko državljanstvo


-          Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.


Stručni uvjeti:


-          Za njegovatelja završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine;


-          Za dječju njegovateljicu- dadilju završena srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine;


-          Završeno osposobljavanje za njegovatelja/dječju njegovateljicu-dadilju


Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju završeno osposobljavanje za njegovatelj/dječju  njegovateljicu-dadilju, a kojeg će u slučaju prijema biti obvezni položiti do trenutka prijema u radni odnos i potpisivanja ugovora o radu.


                                Rad na određeno vrijeme, prema projektu „Pletenica života“, može trajati najduže devet mjeseci, u razdoblju provedbe Projekta.


                                Poželjno je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i poznavanje rada na osobnom računalu.


                                Prednost kod zapošljavanja imati će dosadašnji sudionici projekta „Pletenica života“.


 


                                Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:


-          Životopis


-          Dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),


-          Dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili preslik osobne iskaznice),


-          Presliku uvjerenja o osposobljavanju za njegovatelja/dječju njegovateljicu- dadilju (kandidati koji nemaju uvjerenje trebaju priložiti potvrdu o upisu u program osposobljavanja za njegovatelja/dječju njegovateljicu- dadilju),


-          Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).


 


Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.


Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.


U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.


Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas.


Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provesti će se intervju. Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.


Na web stranici www.bbz.hr i oglasnim pločama (Bjelovarsko-bilogorska županija, dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, I. kat; Općina Veliko Trojstvo, Ul. Braće Radić 28, 43226, Veliko Trojstvo; Općina Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3, 43270, Veliki Grđevac; Grad Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 1, 43290 Grubišno Polje) objavit će se mjesto i vrijeme održavanja intervjua.


Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti pri prijamu u službu prema dosadašnjem sudjelovanju u projektu „Pletenica života“, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.


Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na Zavodu za zapošljavanjem Područni ured Bjelovar na adresu: Bjelovarsko- bilogorska županija, dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar, s naznakom:


„natječaj za prijam na rad prema projektu Pletenica života“.


Kandidati/kinje će o rezultatima izbora biti obaviješteni/e u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.


 


Za pomoć u kući starijim osobama


      Općine Veliko Trojstvo:                                                        


   PREDSJEDNIK UDRUGE:                                                                              Ivan Kovačić


                                                                                                                                             


 


 


          Za Bjelovarsko- bilogorsku


                  Županiju


                        ŽUPAN


              Damir Bajs, dipl. iur.


      


 


         Za Centar za pomoć i njegu u


  Općini Veliki Grđevac:


   RAVNATELJ CENTRA:


          Željko Vincek


 


 


 


Za Grad Grubišno Polje:


    GRADONAČELNIK:


      Zlatko MađeruhObjavljeno: 15.12.2015.