Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA28.2.2014.


Naručitelj Općina  Veliki Grđevac upućuje Poziv na dostavu ponuda.


Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu),  Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. 


 


   1. OPIS PREDMETA NABAVE


Predmet nabave je Poslovna građevina, Kralja Tomislava 10., Veliki Grđevac – PVC stolarijasukladno tender Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.


Opis predmeta nabave: Na zgradi koja je predmet nabave pod 1.ovog zahtjeva treba izvršiti demontažu, te izradu i montažu PVC stolarije koja je opisana u tender dokumentaciji (troškovnik).


Procijenjena vrijednost nabave: 175.010,00 kn.


 


POZIV SE DALAZI U PRIVITKU...Objavljeno: 28.2.2014.


  • ikona
    divider