Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

JAVNI POZIV - KREDITIRANJE PROLJETNE SJETVE U 2014. GODINI6.2.2014.


Na temelju članka 7. Odluke o kreditiranju proljetne sjetve u 2014. godini na području Bjelovarsko-bilogorske županije,(KLASA: 320-01/14-01/8,URBROJ: 2103-09-14-1) župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2014. godini.1. Korisnici kredita: 
Korisnici kreditiranja mogu biti fizičke osobe sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Korisnici kreditiranja mogu biti pravne osobe koje su registrirane za trgovinu i distribuciju poljoprivrednog repromaterijala sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ali isključivo za snabdijevanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom za proljetnu sjetvu. 
2. Namjena i uvjeti kreditiranja: 
Namjena kredita je kreditiranje proljetne sjetve u 2014. godini. 
Uvjeti kreditiranja su sljedeći: 
a) kreditirati će se sjetva kukuruza, stočnog ječma, zobi, soje i šećerne repe, 
b) najniži iznos kreditiranja je 5.000,00 kn, 
c) najveći iznos kreditiranja je 1.000.000,00 kn, 
d) kamata za korisnika iznosi 3,5% godišnje, Bjelovarsko-bilogorska županija subvencionira 2,8% kamata (ukupna kamata iznosi 6,3%), 
e) način isplate je temeljem dostavljenih predračuna, 
f) instrumente osiguranja povrata kredita korisnici dogovaraju sa Erste & Steiermarkische Bank d.d., 
g) rok povrata kredita je jednokratno nakon isteka roka od 10 (deset) mjeseci.


 
3. Zaključivanje ugovora o kreditu: 
Korisnik kredita zaključuje ugovor o kreditu s Erste & Steiermärkische Bank d.d. 4. Način i rokovi podnošenja zahtjeva: 
Fizičke osobe podnose Zahtjev za odobrenje kredita u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar, te u sjedištima općina i gradova Bjelovarsko-bilogorske županije. 
Pravne osobe podnose Zahtjev za odobrenje kredita u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije uz sljedeću dokumentaciju: 
1. Popis poljoprivrednih proizvođača s brojevima ugovora, 
2. Rješenje Trgovačkog suda o registraciji. 
Obrazac zahtjeva može se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo, lovstvo i zaštitu okoliša Bjelovarsko-bilogorske županije i na web stranici Bjelovarsko-bilogorske županije http://www.bbz.hr. 
Javni poziv je otvoren do 16. svibnja 2014. godine. 5. Prelazne i završne odredbe: 
Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena, a za korištenje kredita dostaviti izvorne dokumente. 
U slučaju utvrđivanja nenamjenskog trošenja sredstava i prilaganja neistinite dokumentacije Banka će tražiti povrat cjelokupnog odobrenog iznosa kredita, sa sporednim potraživanjima i zateznim kamatama. KLASA: 320-01/14-01/8 
URBROJ: 2103-09-14-3 
Bjelovar, 03. veljače 2014. 
ŽUPAN 
Damir Bajs, dipl. iurObjavljeno: 6.2.2014.