Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

NOVA STOLARIJA I SUSTAV GRIJANJA U ZGRADI OPĆINE7.11.2013.


Završan je projekat energetskih ušteda na zgradi općinske uprave. Naime prije nekoliko mjeseci općina Veliki Grđevac prijavila je na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ućinkovitost projekat zamjene stolarije i centralnog grijanja. Vrijednost radova i usluga iznosi 155.000,00 kuna od čega fond sufinancira 80 % troškova.


Provedenim projektom zasigurno će se smanjiti računi koje je općina plačala za troškove grijanja, a ugradnjom suvremene opreme smanjit će se emisija CO2, vrlo opasnog stakleničkog plina.Općina je prema fondu kandidirala i projekte zamjene stolarije i uređenje fasade na zgradi gdje je smješteno komunalno poduzeće i centar za pomoći i njegu starijih osoba. Isto tako općina je za Osnovnu školu dala izraditi, a ista je kandidirala, projekat zamjene stolarije, rekonstrukcije elektroinstalacija u školsko-sportskoj dvorani, te zamjenu peći za grijanje. Projekti su od strane Fonda prepoznati te su prihvaćeni za sufinanciranje. Objavljeno: 7.11.2013.