Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

JAVNI POZIV - KREDITIRANJE PROLJETNE SJETVE U 2013. GODINI28.1.2013.Na temelju  članka 6. Odluke o kreditiranju proljetne sjetve u 2013. godini na području              

Bjelovarsko-bilogorske županije, (KLASA: 403-01/13-02/1, URBROJ: 2103-09-13-1) Župan 

Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje 

 

JAVNI POZIV 

 

za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje 

proljetne sjetve u 2013. godini  

1. Korisnici kredita: 

 

Korisnici kreditiranja mogu biti fizičke osobe sa sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 

upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Korisnici kreditiranja mogu biti pravne 

osobe koje su registrirane za trgovinu i distribuciju poljoprivrednog repromaterijala sa 

sjedištem u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, ali isključivo za snabdijevanje obiteljskih 

poljoprivrednih gospodarstava repromaterijalom. 

 

2. Namjena i uvjeti kreditiranja: 

 

Namjena kredita je kreditiranje proljetne sjetve u 2013. godini. 

Uvjeti kreditiranja su sljedeći: 

a) kreditirati će se sjetva kukuruza, stočnog ječma, zobi, soje i šećerne repe, 

b) najniži iznos kreditiranja je 5.000,00 kn, 

c) najveći iznos kreditiranja je 1.000.000,00 kn, 

d) kamata za korisnika iznosi 3,5% godišnje, Bjelovarsko-bilogorska županija 

subvencionira 2,8% kamata (ukupna kamata iznosi 6,3%),  

e) način isplate je temeljem dostavljenih predračuna, 

f) instrumente osiguranja povrata kredita korisnici dogovaraju sa Erste & Steiermarkische 

Bank d.d., 

g) rok povrata kredita je jednokratno nakon isteka roka od 10 (deset) mjeseci. 

 

3. Zaključivanje ugovora o kreditu: 

 

Korisnik kredita zaključuje ugovor o kreditu s Erste & Steiermärkische Bank d.d. 

 

4. Način i rokovi podnošenja zahtjeva: 

 

Fizičke osobe podnose Zahtjev za odobrenje kredita u sjedištima općina i gradova Bjelovarskobilogorske županije.  

Prikupljeni zahtjevi zbirno se dostavljaju Povjerenstvu za odabir projekata kreditiranja 

poljoprivrede u Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo 

Bjelovarsko-bilogorske županije, Dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar.  

  

Pravne osobe podnose Zahtjev za odobrenje kredita u Upravnom odjelu za poljoprivredu, 

šumarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo Bjelovarsko-bilogorske županije uz sljedeću 

dokumentaciju: 

1. Popis poljoprivrednih proizvođača s brojevima ugovora, 

2. Rješenje Trgovačkog suda o registraciji. 

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih za ovu namjenu, a najkasnije do 01. 

ožujka 2013. godine. 

 

5. Prelazne i završne odredbe: 

 

Korisnik kredita dužan je odobrena sredstva koristiti isključivo za proljetnu sjetvu, a za 

korištenje kredita dostaviti izvorne dokumente. 

 

KLASA: 403-01/13-02/1  

URBROJ: 2103-09-13-3 

Bjelovar, 16. siječnja 2013.  

      

    ŽUPAN 

Miroslav Čačija, mag. iur. Objavljeno: 28.1.2013.


ikona
divider