Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

SUBVENCIONIRANJE LEGALIZACIJE OBJEKATA12.11.2012.Na temelju članka 4. Odluke o subvencioniranju ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije, župan Bjelovarsko-bilogorske županije raspisuje 

 

JAVNI POZIV 

za podnošenje zahtjeva za

subvencioniranje ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada za obavljanje

isključivo poljoprivredne djelatnosti 

na području Bjelovarsko-bilogorske županije   

1. PREDMET JAVNOG POZIVA 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija  će dodijeliti subvenciju -  bespovratna novčana sredstava, za 

ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti na 

području Bjelovarsko-bilogorske županije. Subvencija se utvrđuje u visini 50% troškova izrade 

geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade za obavljanje isključivo 

poljoprivredne djelatnosti koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske 

poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom 

uredu ili koju je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i ovjerila 

odgovorna osoba, sukladno posebnom zakonu. Iznos subvencije ne može biti veći od 2.000,00 kuna po 

korisniku. 

 

2. UVJETI SUBVENCIONIRANJA 

 

 Javnom pozivu za dodjelu županijske subvencije mogu pristupiti fizičke osobe, odnosno 

obiteljska poljoprivredna gospodarstva, koja zadovoljavaju sljedeće uvjete: 

- da su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

- imaju prebivalište i izgrađene zgrade za poljoprivrednu proizvodnju na području 

Bjelovarsko-bilogorske županije, 

- da je geodetska snimka izrađena u razdoblju od 01. siječnja do 21. prosinca 2012. godine, 

- da su izvršila uplatu računa za izradu geodetske snimke, 

- nemaju dugovanja prema proračunu jedinice lokalne samouprave (grad ili općina), 

- nemaju dugovanja prema državnom proračunu. 

 

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

 

 Uz Obrazac zahtjeva za subvencioniranje ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada za 

obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije 

podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju: 

- presliku iskaznice ili Rješenja iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava, 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

ŽUPAN - presliku računa izdanog od ovlaštene osobe za obavljanje poslova državne izmjere i katastra 

nekretnina za izvršeni postupak izrade geodetske snimke, 

- dokaz o cijelosti plaćenom računu za izradu geodetske snimke izvedenog stanja (virman, 

potvrda od banke), 

- presliku geodetske snimke izvedenog stanja, 

- potvrdu o izvršenim financijskim obvezama prema proračunu jedinice lokalne samouprave 

(grad ili općina),  

- potvrdu o izvršenim financijskim obvezama prema državnom proračunu koju izdaje nadležni 

Područni ured Ministarstva financija ne stariji od mjesec dana, 

- presliku kartice banke s brojem računa. 

  

Obrazac Zahtjeva za subvencioniranje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje isključivo 

poljoprivredne djelatnosti na području Bjelovarsko-bilogorske županije može se dobiti u Upravnom 

odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

4. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI  

 Zahtjev za subvencioniranje s propisanom dokumentacijom predaje se u Upravni odjel za 

poljoprivredu, šumarstvo, slatkovodno ribarstvo i lovstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, ulica dr. A. 

Starčevića 8, Bjelovar, I. kat, soba broj 66. 

 Zahtjevi s nekompletnom dokumentacijom ili ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva neće 

se razmatrati. 

 

5. TRAJANJE JAVNOG POZIVA 

 

Zahtjevi za dodjelu županijske subvencije podnose se do 21. prosinca 2012. godine.

  

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Odluku o dodjeli županijske subvencije donosi župan Bjelovarsko-bilogorske županije.  

Županijska subvencija se isplaćuje na tekući račun korisnika koji ispunjavaju uvjete iz ovog 

Javnog poziva. 

U slučaju utvrđivanja davanja neistinite dokumentacije Bjelovarsko-bilogorska županija  će 

zatražiti povrat cjelokupnog iznosa subvencije. 

 

7. INFORMACIJE 

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo, 

slatkovodno ribarstvo i lovstvo Bjelovarsko-bilogorske županije ili na brojeve telefona 221-922 i 

(tel/faks) 221-921. 

KLASA: 320-01/12-01/25 

URBROJ: 2103-09-12-3 

Bjelovar, 30. listopad 2012.  

ŽUPAN 

Miroslav Čačija, mag. iur.Objavljeno: 12.11.2012.