Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

JAVNA RASPRAVA I IZLAGANJE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ - AUTOCESTA BJELOVAR-VIROVITICA-TEREZINO POLJE21.6.2012.


Obavještavamo javnost i sve zainteresirane sudionike o provođenju javne rasprave Studije utjecaja na okoliš zahvata – Autocesta Bjelovar-Virovitica-Terezino Polje dionica Bjelovar-Virovitica.

Javna rasprava Studije trajat će od 26. lipnja 2012. do 25. srpnja 2012. godine dok će javno izlaganja Studije biti 10. srpnja 2012. godine u 10,00 sati u Velikoj Vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije.     

Uvid u Sažetak studije utjecaja na okoliš zahvata – Autocesta Bjelovar-Virovitica-Terezino Polje dionica Bjelovar-Virovitica te upisivanje primjedbi, prijedloga i sugestija u knjigu moguć je od 26. lipnja 2012. do 25. srpnja 2012. godinesvakim radnim danom u vremenu od 8.00-14.00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Veliki Grđevac, Trg M. Lovraka 3, 43270 Veliki Grđevac.  Objavljeno: 21.6.2012.