Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Vijesti


JAVNI NATJEČAJ - ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U SRC-VELIKI GRĐEVAC

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. br. 125/11), a u svezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 12. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vl... detaljnije

20. PROLJETNI MEĐUNARODNI SAJAM U GUDOVCU

OPĆINA VELIKI GRĐEVAC NA 20. PROLJETNOM MEĐUNARODNOM SAJMU U GUDOVCU


Općina Veliki Grđevac nastupila je i ove godine na Međunarodnom proljetnom sajmu u Gudovcu pod okriljem LAG-a Sjeverna Biligora u kojem udruženo djeluje devet općina (Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Šandrov... detaljnije


JAVNI POZIV - UDRUGE 2017

Na temelju čl. 7. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Veliki Grđevac (Klasa: 402-01/15-01/51; Ur.br: 2127/02-07-01-15-1 od 07.10.2015.g. objavljenog na mrežnoj stranici Općine Veliki Grđevac, Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Grđevac raspisuje


 


JAVNI NATJEČAJ


Za... detaljnije

Kreditiranje proljetne sjetve u 2017. godini

Bjelovarsko bilogorska županija i ove je godine raspisala javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2017. godini


Javni poziv otvoren je do 15. svibnja 2017. godine.  Za sve zainteresirane  javni poziv i obrazac prijave nalazi se u privitku te ga možete preuzeti.

... detaljnije


JAVNI POZIV ZA STIPENDIRANJE STUDENATA U AKADEMSKOJ 2016/2017 GODINI

Na temelju članka 3. Odluke o stipendiranju studenata (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 14/09) i članka 63. Statuta Općine Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 5/13), općinski načelnik Općine Veliki Grđevac, raspisuje 


JAVNI POZIV... detaljnije