Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609
  • Sretan i blagoslovljen Božić želi vam općinski načelnik Tomislav Pavlečić, Općinsko vijeće i djelatnici Općine Veliki Grđevac.

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Prostorni planovi uređenja Općine Veliki Grđevac

Knjiga 1

0. Opći dio.pdf
1.Tekstualni dio.pdf

Grafički dio:

1. Korištenje i namjena površina.pdf
2.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije.pdf
2.b Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav.pdf
2.c.Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav i otpad.pdf
3a.Uvjeti korištenja prostora.pdf
3b.Uvjeti korištenja prostora i područja primjene posebnih mjera.pdf
4.a Cremušina.pdf
4.b D.Kovačica.pdf
4.c Dražica.pdf
4.d G.Kovačica.pdf
4.e Mala Pisanica.pdf
4.f Mali Grđevac.pdf
4.g Pavlovac.pdf
4.h Sibenik.pdf
4.i Topolovica.pdf
4.j V.Grđevac.pdf
4.k Zrinska.pdf

Knjiga 2

Tekstualni dio