Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA12.4.2018.


Općina Veliki Grđevac, temeljem Odluke o uvjetima stjecanja, raspolaganja i upravljanja  nekretninama i pokretninama Općine Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 7/12), oglašava prodaju sustavom zatvornih ponuda, nekretnine:  1. Kčbr. 372 – Kuća i dvorište sa 3179 m2, upisane u z.k.ul.br. 539. k.o. Mala Pisanica, vlasništvo Općine Veliki Grđevac, naslijeđeno kao ošasna imovina.

  2. Kčbr. 547/25/3 – kuća br. 35 i dvor sa 432 m2, kčbr. 295/4 – kuća i dvor sa 629 m2, , kčbr. kčbr. 293/4 – voćnjak sa 1446 m2 i kčbr. 292/4 – oranica Ograda sa 6143 m2, sve upisane u z.k.ul.br.507 k.o. Mala Pisanica, vlasništvo Općine Veliki Grđevac, naslijeđeno kao ošasna imovina.

  3. Kčbr. 268/2/A – kuća i dvor sa 360 m2, kčbr. 268/2/B – voćnjak sa 468 m2., kčbr. 268/2/C/2 – voćnjak sa 428 m2, kčbr. 267/9 - livada Ograda sa 849 m2., kčbr. 267/10 – livada Ograda sa 683 m2, kčbr. 267/2/A – sjenokoša u mjestu sa 190 čhv., kčbr. 266/9 – oranica Ograda sa 723 m2 čhv., kčbr. 266/7 – oranica Ograda sa 727 m2, kčbr. 265/9 – oranica Ograda sa 2190 m2, kčbr. 265/2/A – Ooranica Ograda sa 2259 m2., kčbr. 263/6 – sjenokoša Galovac sa 852 m2 i kčbr. 263/1 – sjenokoša Galovac sa 852 m2., sve upisane u z.k.ul.br.428 k.o. Mala Pisanica, vlasništvo Općine Veliki Grđevac, naslijeđeno kao ošasna imovina.

  4. Kčbr. 99/3 – obiteljska stambena građevina br. 137 , pomoćna građevina, gospodarska građevina i dvorište u ulici I.Franciškovića sa 1460 m2, upisane u z.k.ul.br. 132 k.o. Veliki Grđevac, vlasništvo Općine Veliki Grđevac, naslijeđeno kao ošasna imovina.Objavljeno: 12.4.2018.


ikona
divider