Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac
Tel: 043/461-666; 461-609

Vijesti

Anketa

Da li Vam se sviđa novi dizajn stranice?
  Da, dobar je

  Ne, prethodni je bio bolji

  Nisam siguran


Rezultati

Odluka o načinu sakupljanja otpada6.2.2018.


Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013. i 73/2017.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017.)  i članka 51. Statuta Općine Veliki Grđevac (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac broj 5/13.),  Općinsko vijeće Općine Veliki Grđevac dana 30. siječnja 2018.g. donosi


O D L U K U


O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I  BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKI GRĐEVACObjavljeno: 6.2.2018.


ikona
divider